Cyclus van strategische planning en programmering

Planning en rapportage gebeuren bij de Commissie op jaarbasis in het kader van de "strategische plannings- en programmeringscyclus".

De cyclus omvat verschillende fasen:

  • De voorzitter van de Commissie houdt een toespraak, de State of the Union, waarin hij de prioriteiten en strategische doelstellingen voor het volgend jaar bekendmaakt.
  • De Commissie stelt in overleg met het Europees Parlement en de Raad haar werkprogramma voor het komende jaar op.
  • De overige EU-instellingen en de nationale parlementen geven hun reactie op het programma.
  • Elk departement (directoraat-generaal) van de Commissie stelt een strategisch en beheersplan op. Daarin staat welke bijdrage het departement aan de prioriteiten van de Commissie zal leveren. Het bevat ook duidelijke doelstellingen en indicatoren, die het toezicht en de rapportage vergemakkelijken.
  • Voor alle belangrijke wetgevings- en beleidsinitiatieven maken de departementen van de Commissie een effectbeoordeling waarbij zij nagaan wat de verwachte economische, sociale en milieu-effecten zijn.
  • Ze werken ook regelmatig de lijst van geplande initiatieven van de Commissie bij. Hetzelfde geldt voor de lijst van aangenomen initiatieven. Deze worden ook naar de andere EU-instellingen gestuurd zodat die hun werkzaamheden beter kunnen plannen.
  • Aan het eind van het begrotingsjaar stellen alle departementen een jaarlijks activiteitenverslag op, waarin zij de resultaten aan de doelstellingen toetsen.
  • Deze verslagen worden gebundeld tot een zogenaamd syntheseverslag English (en) dat gericht is aan het Europees Parlement en de Raad (van ministers van de EU-lidstaten). Vanaf 2016 maakt het syntheseverslag deel uit van het jaarlijks beheer- en prestatieverslag over de EU-begroting.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?