Iċ-ċiklu tal-ipprogrammar u l-ippjanar strateġiku

Il-Kummissjoni tippjana u tirraporta dwar il-ħidma tagħha skont ċiklu annwali magħruf bħala ċ-ċiklu tal-"ipprogrammar u l-ippjanar strateġiku".

L-istadji prinċipali taċ-ċiklu huma:

  • Id-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni Ewropea tal-President tal-Kummissjoni jiddefinixxi l-prijoritajiet u l-għanijiet strateġiċi għas-sena ta' wara.
  • L-abbozz tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għal dik is-sena – fuq il-bażi ta' djalogu bejn il-Kummissjoni u l-Parlament tal-UE.
  • Istituzzjonijiet oħra tal-UE u l-parlamenti nazzjonali jagħtu l-kummenti tagħhom ukoll dwar il-programm.
  • Id-dipartimenti tal-Kummissjoni (id-direttorati ġenerali) jipproduċu pjanijiet ta' ġestjoni li juru kif huma se jikkontribwixxu għall-prijoritajiet tal-Kummissjoni u jistabbilixxu għanijiet ċari u indikaturi għall-monitoraġġ u r-rappurtaġġ.
  • Id-dipartimenti tal-Kummissjoni jippreparaw valutazzjoni tal-impatt għal kull inizjattiva leġiżlattiva jew li tiddefinixxi l-politika, biex janalizzaw l-effetti ekonomiċi, ambjentali u soċjali ta' kull proposta.
  • Lista ta' inizjattivi tal-Kummissjoni ppjanati u lista tal-inizjattivi adottati tkun aġġornata kull xahar u tintbagħat lill-istituzzjonijiet oħra tal-UE biex tgħinhom jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom.
  • Fl-aħħar tas-sena tal-baġit, id-dipartimenti kollha jipproduċu rapport annwali ta' attività dwar ir-rendiment tagħhom fil-kisba tal-għanijiet tagħhom.
  • Dawn ir-rapporti jinġabru f'rapport ta' sintesi għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill (ministri nazzjonali).

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Ara wkoll
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?