Stratēģiskās plānošanas un programmu izstrādes cikls

Komisijai plānojot savu darbu un ziņojot par paveikto, veidojas gada cikls, ko sauc par stratēģiskās plānošanas un programmu izstrādes ciklu.

Cikla galvenie posmi ir šādi.

  • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja uzrunā par Eiropas Savienības stāvokli tiek noteiktas prioritātes un stratēģiskie mērķi nākamajam gadam.
  • Sadarbojoties Komisijai un Eiropas Parlamentam, izstrādā Komisijas gada darba programmu .
  • Citas ES iestādes un dalībvalstu parlamenti par šo programmu var iesniegt komentārus.
  • Komisijas struktūrvienības (ģenerāldirektorāti) izstrādā vadības plānus, kuros ir izklāstīts, kā tie palīdzēs īstenot Komisijas prioritātes, un ir noteikti skaidri mērķi un rādītāji, kas palīdzēs pārraudzībā un ziņošanā par paveikto.
  • Komisijas ģenerāldirektorāti visām svarīgākajām likumdošanas un politikas izstrādes iniciatīvām sagatavo ietekmes novērtējumu , kurā analizē priekšlikumu iespējamo ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu.
  • Ik mēnesi tiek aktualizēts Komisijas plānoto iniciatīvu saraksts un Komisijas pieņemto iniciatīvu saraksts , to nosūta citām ES iestādēm, lai palīdzētu tām organizēt savu darbību.
  • Budžeta gada beigās visi ģenerāldirektorāti sagatavo gada darbības pārskatu, kurā izklāstīts to veikums, cenšoties sasniegt mērķus.
  • Tad šos ziņojumus apkopo kopsavilkuma ziņojumā , ko nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (valstu ministriem).

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?