Stratēģiskā plānošana un plānošanas cikls

Komisijai plānojot savu darbu un ziņojot par paveikto, veidojas gada cikls, ko sauc par stratēģiskās plānošanas un programmu izstrādes ciklu.

Cikla galvenie posmi ir šādi.

  • Eiropas Komisijas priekšsēdētāja uzrunā par stāvokli Savienībā tiek noteiktas prioritātes un stratēģiskie mērķi nākamajam gadam.
  • Sadarbojoties Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei, tiek izstrādāta Komisijas gada darba programma.
  • Citas ES iestādes un dalībvalstu parlamenti par šo programmu var iesniegt komentārus.
  • Komisijas struktūrvienības (ģenerāldirektorāti) izstrādā stratēģiskos un vadības plānus, kuros ir izklāstīts, kā tie palīdzēs īstenot Komisijas prioritātes, un kuros ir noteikti skaidri mērķi un rādītāji, kas palīdzēs pārraudzībā un ziņošanā par paveikto.
  • Komisijas ģenerāldirektorāti visām svarīgākajām likumdošanas un politikas izstrādes iniciatīvām sagatavo ietekmes novērtējumu, kurā analizē priekšlikumu iespējamo ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu.
  • Regulāri tiek aktualizēts Komisijas plānoto iniciatīvu saraksts un Komisijas pieņemto iniciatīvu saraksts, tos nosūta citām ES iestādēm, lai palīdzētu tām organizēt savu darbību.
  • Budžeta gada beigās visi ģenerāldirektorāti sagatavo gada darbības pārskatu, kurā izklāstīti to panākumi mērķu sasniegšanā.
  • Tad šos pārskatus apkopo kopsavilkuma ziņojumā English (en) , ko nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei. No 2016. gada kopsavilkuma ziņojums ir iekļauts ES budžeta pārvaldības un izpildes gada ziņojumā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?