Strateginio planavimo ir programavimo ciklas

Komisija planuoja savo darbą ir už jį atsiskaito laikydamasi metinio ciklo, vadinamo strateginio planavimo ir programavimo ciklu.

Pagrindiniai ciklo etapai išvardyti toliau.

  • Kalboje apie Sąjungos padėtį Komisijos pirmininkas nustato kitų metų prioritetus ir strateginius tikslus.
  • Remiantis Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos dialogu parengiama Komisijos metų darbo programa.
  • Kitos ES institucijos ir nacionaliniai parlamentai taip pat pateikia pastabų apie programą.
  • Komisijos padaliniai (generaliniai direktoratai) parengia strateginius ir valdymo planus, iš kurių matyti, kaip jie padės siekti Komisijos prioritetų, ir kuriuose nustatomi aiškūs stebėjimo ir ataskaitų teikimo tikslai bei rodikliai.
  • Teikdami visas svarbias teisėkūros ir politikos iniciatyvas Komisijos padaliniai parengia poveikio vertinimą, kuriame analizuojami galimi ekonominiai bei socialiniai pasiūlymų padariniai ir poveikis aplinkai.
  • Numatomų Komisijos iniciatyvų sąrašas ir priimtų Komisijos iniciatyvų sąrašas reguliariai atnaujinami ir siunčiami kitoms ES institucijoms siekiant joms padėti organizuoti savo veiklą.
  • Biudžetinių metų pabaigoje visi padaliniai parengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nurodo, ką jie nuveikė siekdami savo tikslų.
  • Šios ataskaitos sujungiamos apibendrinamojoje ataskaitoje English (en) , kuri teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Nuo 2016 m. apibendrinamoji ataskaita įtraukiama į metinę ES biudžeto valdymo ir veiklos rezultatų ataskaitą.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?