Ciklus strateškog planiranja i programiranja

Komisija donosi planove i izvješća o svojem radu nakon godišnjeg ciklusa pod nazivom ciklus „strateškog planiranja i programiranja”.

Glavne faze ciklusa:

  • govor predsjednika Komisije o stanju Unije u kojem se navode prioriteti i strateški ciljevi za sljedeću godinu
  • izrada nacrta godišnjeg programa rada Komisije na temelju dijaloga između Komisije, Europskog parlamenta i Vijeća
  • i druge institucije EU-a i nacionalni parlamenti iznose komentare o programu
  • službe Komisije (glavne uprave) izrađuju strateške planove i planove upravljanja u kojima navode kako će pridonijeti ostvarenju prioriteta Komisije i određuju jasne ciljeve i pokazatelje za praćenje i izvješćivanje
  • za sve važne zakonodavne inicijative i inicijative utvrđivanja politika službe Komisije pripremaju procjenu učinka radi analize mogućih gospodarskih, ekoloških i socijalnih učinaka prijedloga
  • popis planiranih inicijativa Komisije i popis donesenih inicijativa Komisije redovito se ažuriraju i šalju drugim institucijama EU-a kako bi im se pomoglo u organizaciji njihovih aktivnosti
  • na kraju proračunske godine svaka služba izrađuje godišnje izvješće o radu u pogledu uspješnosti u postizanju svojih ciljeva
  • ta se izvješća prikupljaju u objedinjenom izvješću English (en) koje se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću i koje je od 2016. uključeno u Godišnje izvješće o upravljanju proračunom EU-a i njegovoj učinkovitosti.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
See also
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?