Ciklus strateškog planiranja i programiranja

Na temelju godišnjeg ciklusa poznatog kao ciklus „planiranja i programiranja” Komisija planira svoj rad te izvješćuje o njemu.

Glavni su koraci u okviru tog ciklusa:

  • Govor o stanju Europske unije predsjednika Komisije u kojemu su definirani prioriteti i strateški ciljevi za sljedeću godinu.
  • Izrada programa rada Komisije za predmetnu godinu – na osnovi dijaloga između Komisije i Europskog parlamenta.
  • Mišljenja drugih institucija i parlamenata država članica o programu.
  • Odjeli Komisije (glavne uprave) izrađuju planove upravljanja u kojima su prikazani njihovi doprinosi u provedbi Komisijinih priorita i utvrđeni jasni ciljevi i pokazatelji za praćenje i izvješćivanje.
  • Za sve glavne zakonodavne inicijative i inicijative utvrđivanja politika glavne uprave Komisije pripremaju procjenu učinka kako bi analizirali moguće gospodarske, ekološke i socijalne učinke prijedloga.
  • Popis planiranih inicijativa Komisije te popis donesenih inicijativa Komisije ažurira se svaki mjesec i šalje drugim institucijama EU-a kako bi im se pomoglo u organizaciji njihovih aktivnosti.
  • Na kraju proračunske godine glavne uprave izrađuju godišnja izvješća o radu u pogledu uspješnosti u postizanju svojih ciljeva.
  • Ta su izvješća obuhvaćena u zbirnom izvješću koje se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću (ministri država članica).

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
See also
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?