An timthriall um pleanáil straitéiseach agus cláreagrú

Déanann an Coimisiúin a chuid oibre a leagan amach de réir timthriall bliantúil dá nglaotar an timthriall um "pleanáil straitésieach agus cláreagrú", agus tuairiscíonn sé de réir an timthrialla sin.

Is iad seo a leanas príomhchéimeanna an timthrialla:

  • Aitheasc an Uachtaráin ar Staid an Aontais ina leagtar amach tosaíochtaí agus cuspóirí straitéiseacha don bhliain dár gcionn.
  • Dréachtú Chlár Oibre an Choimisiúin don bhliain – ar bhonn idirphlé idir an gCoimisiún, Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle.
  • Tugann institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus parlaimintí náisiúnta a mbarúlacha faoin gclár.
  • Cuireann ranna an Choimisiúin (na hArd-Stiúrthóireachtaí) pleananna straitéiseacha bainistíochta le chéile ina léirítear conas a chuirfidh siad le tosaíochtaí an Choimisiúin agus ina leagtar amach cuspóirí agus táscairí sóiléire monatóireachta agus tuairiscithe.
  • Ullmhaíonn Ard-Stiúrthóireachtaí an Choimisiúin measúnú tionchair do gach mórthionscnamh reachtach agus gach mórthionscnamh lena shainmhínítear beartas. Déantar anailís ar éifeachtaí eacnamaíochta, comhshaoil agus sóisialta dóchúla na dtograí.
  • Nuashonraítear liosta de thionscnaimh an Choimisiúin atá beartaithe agus liosta de thionscnaimh an Choimisiúin atá glactha go rialta agus seoltar chuig na hinstitiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh iad chun cabhrú leo a gcuid gníomhaíochtaí féin a eagrú.
  • Ag deireadh na bliana buiséid, ullmhaíonn na ranna go léir tuarascáil ar ghníomhaíochtaí bhliantúil maidir le conas a d'éirigh leo a gcuid cuspóirí a bhaint amach.
  • Déanfar na tuarascálacha sin a chur in aon tuarascáil sintéise amháin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?