Timthriall na pleanála straitéisí agus an chláraithe

Déanann an Coimisiún a cuid oibre a phleanáil agus tuairiscíonn sé fúithi tar éis timthriall bliantúil darb ainm “timthriall na pleanála straitéisí agus an chláraithe”.

Is iad príomhchéimeanna an timthrialla:

  • an t-aitheasc faoi Staid an Aontais Eorpaigh a dhéanann Uachtarán an Choimisiúin ina sainítear tosaíochtaí agus cuspóirí straitéiseacha don bhliain dar gcionn.
  • Dréachtaítear Clár oibre an Choimisiúin don bhliain - ar bhonn idirphlé idir an Coimisiún agus Parlaimint an AE.
  • Tugann institiúidí eile agus parlaimintí náisiúnta de chuid an AE a dtuairim faoin gClár Oibre chomh maith.
  • Déanann ranna (ardstiúrthóireachtaí) de chuid an Choimisiúin pleananna bainistíochta ina léirítear conas a chuirfidh siad le tosaíochtaí an Choimisiúin agus ina leagtar amach cuspóirí agus táscairí soiléire maidir le faireachán agus tuairisciú.
  • Maidir le gach mórthionscnamh reachtach agus sainithe beartais, ullmhaíonn ranna an Choimisiúin measúnú tionchair ina ndéantar anailís ar an tionchar eacnamaíoch, comhshaoil agus sóisialta is dócha a bheadh ag na tograí.
  • Déantar liosta de thionscnaimh atá beartaithe ag an gCoimisiún agus liosta de thionscnaimh atá glactha ag an gCoimisiún a thabhairt cothrom le dáta gach mí agus cuirtear ar aghaidh chuig institiúidí eile de chuid an AE é le cabhrú leo a gcuid gníomhaíochtaí féin a eagrú.
  • Ag deireadh na bliana buiséid, ní mór do gach roinn tuarascáil bhliantúil gníomhaíochta a dhéanamh maidir lena gcuid feidhmíochta ó thaobh a gcuspóirí a bhaint amach.
  • Déantar na tuarascálacha sin a chomhordú sa tuarascáil chumaisc  a chuirtear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle (airí náisiúnta).

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?