Strateginen suunnittelu ja ohjelmointi

Komission työn suunnittelu ja raportointi perustuvat vuotuiseen sykliin, jota kutsutaan strategisen suunnittelun ja ohjelmoinnin kierrokseksi.

Suunnittelu- ja ohjelmointikierroksen päävaiheet:

  • Komission puheenjohtajan puhe unionin tilasta määrittelee tulevan vuoden painopisteet ja strategiset tavoitteet.
  • Vuotuisen komission työohjelman laatiminen komission ja Euroopan parlamentin välisen vuoropuhelun pohjalta.
  • Myös muut EU-toimielimet ja kansalliset parlamentit kommentoivat ohjelmaa.
  • Kukin komission pääosasto laatii oman hallintosuunnitelmansa, jossa esitetään niiden osallistuminen komission painopisteiden toteuttamiseen sekä pääosaston tavoitteet seuranta- ja raportointi-indikaattoreineen.
  • Komission pääosastot laativat tärkeimmistä lainsäädännöllisistä ja poliittisista aloitteista vaikutusten arvioinnin, jossa analysoidaan aloitteen vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • Luettelo kaavailluista komission aloitteista ja luettelo hyväksytyistä komission aloitteista päivitetään kuukausittain ja toimitetaan muille EU-toimielimille niiden toiminnan organisoinnin avuksi.
  • Varainhoitovuoden lopussa kaikki pääosastot laativat vuosikertomuksen onnistumisestaan tavoitteidensa saavuttamisessa.
  • Nämä kertomukset kootaan yhteen yhteenvetokertomuksessa Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle (eli jäsenmaiden ministereille).

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.