Strateginen suunnittelu ja ohjelmointi

Komission työn suunnittelu ja raportointi perustuvat vuotuiseen sykliin, jota kutsutaan strategisen suunnittelun ja ohjelmoinnin kierrokseksi.

Suunnittelu- ja ohjelmointikierroksen päävaiheet:

  • Komission puheenjohtajan puhe unionin tilasta määrittelee tulevan vuoden painopisteet ja strategiset tavoitteet.
  • Vuotuisen komission työohjelman laatiminen komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston välisen vuoropuhelun pohjalta.
  • Myös muut EU-toimielimet ja kansalliset parlamentit kommentoivat ohjelmaa.
  • Kukin komission pääosasto laatii oman strategisen suunnitelmansa ja hallintosuunnitelmansa, joissa esitetään niiden osallistuminen komission painopisteiden toteuttamiseen sekä pääosaston tavoitteet seuranta- ja raportointi-indikaattoreineen.
  • Komission pääosastot laativat tärkeimmistä lainsäädännöllisistä ja poliittisista aloitteista vaikutusten arvioinnin, jossa analysoidaan aloitteen vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • Luettelo kaavailluista komission aloitteista ja luettelo hyväksytyistä komission aloitteista päivitetään kuukausittain ja toimitetaan muille EU-toimielimille niiden toiminnan organisoinnin avuksi.
  • Varainhoitovuoden lopussa kaikki pääosastot laativat vuosikertomuksen onnistumisestaan tavoitteidensa saavuttamisessa.
  • Nämä kertomukset kootaan yhteen yhteenvetokertomuksessa English (en) , joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle. Yhteenvetokertomus sisällytetään vuodesta 2016 lähtien EU:n talousarvion vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.