Strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükkel

Komisjon planeerib oma tööd ja annab selle kohta aru, järgides iga-aastast tsüklit, mida nimetatakse strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükliks.

Allpool on kirjeldatud selle tsükli peamisi etappe.

  • Komisjoni presidendi kõnes olukorrast Euroopa Liidus määratakse kindlaks järgmise aasta prioriteedid ja strateegilised eesmärgid.
  • Komisjoni tööprogrammi koostamine komisjoni ja Euroopa Parlamendi dialoogi alusel.
  • Programmi kohta esitavad kommentaare ka muud ELi institutsioonid ja liikmesriikide parlamendid.
  • Komisjoni osakonnad (peadirektoraadid) koostavad juhtimiskavad , milles kirjeldatakse, kuidas nad aitavad kaasa komisjoni eesmärkide saavutamisele, ning määratakse kindlaks selged eesmärgid ning järelevalve- ja aruandlusnäitajad.
  • Kõigi suuremate seadusandlike ja poliitikat määratlevate algatuste puhul teostavad komisjoni peadirektoraadid mõju hindamise ettepanekute tõenäolise majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõju analüüsimiseks.
  • Kavandatud komisjoni algatuste loendit ja vastuvõetud komisjoni algatuste loendit  ajakohastatakse iga kuu ning need saadetakse teistele ELi institutsioonidele, et aidata neil oma tööd korraldada.
  • Eelarveaasta lõpus koostavad kõik peadirektoraadid iga-aastase tegevusaruande oma eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse kohta.
  • Need aruanded kogutakse koondaruandesse , mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriikide ministrid).

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?