Strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükkel

Komisjon planeerib oma tööd ja annab selle kohta aru, järgides iga-aastast tsüklit, mida nimetatakse strateegilise planeerimise ja programmitöö tsükliks.

Allpool on kirjeldatud selle tsükli peamisi etappe.

  • Komisjoni presidendi kõnes olukorrast Euroopa Liidus (septembris 2013 English (en), 2012 Deutsch (de)English (en)français (fr)português (pt), 2011 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ja 2010 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ) määratakse kindlaks järgmise aasta prioriteedid ja strateegilised eesmärgid.
  • Komisjoni tööprogrammi koostamine komisjoni ja Euroopa Parlamendi dialoogi alusel.
  • Programmi kohta esitavad kommentaare ka muud ELi institutsioonid ja liikmesriikide parlamendid.
  • Komisjoni osakonnad (peadirektoraadid) koostavad juhtimiskavad , milles kirjeldatakse, kuidas nad aitavad kaasa komisjoni eesmärkide saavutamisele, ning määratakse kindlaks selged eesmärgid ning järelevalve- ja aruandlusnäitajad.
  • Kõigi suuremate seadusandlike ja poliitikat määratlevate algatuste puhul teostavad komisjoni peadirektoraadid mõju hindamise ettepanekute tõenäolise majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõju analüüsimiseks.
  • Kavandatud komisjoni algatuste loendit ja vastuvõetud komisjoni algatuste loendit  ajakohastatakse iga kuu ning need saadetakse teistele ELi institutsioonidele, et aidata neil oma tööd korraldada.
  • Eelarveaasta lõpus koostavad kõik peadirektoraadid iga-aastase tegevusaruande oma eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse kohta.
  • Need aruanded kogutakse koondaruandesse , mis esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriikide ministrid).

Lingid

  • Mitmeaastane finantsraamistik Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?