Strategisk planlægning og programmering

Kommissionen planlægger og aflægger rapport om sit arbejde i henhold til en årlig cyklus, der kaldes "strategisk planlægning og programmering".

De vigtigste faser i den årlige cyklus er:

  • Kommissionsformandens tale om Unionens tilstand fastsætter prioriteter og strategiske mål for det kommende år.
  • Udarbejdelse af Kommissionens arbejdsprogram for året – på grundlag af dialog mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.
  • Andre EU-institutioner og nationale parlamenter kommer også med bemærkninger til programmet.
  • Kommissionens afdelinger (generaldirektorater) udarbejder strategi- og forvaltningsplaner, der viser, hvordan de vil bidrage til Kommissionens prioriteter, og som fastsætter klare mål og indikatorer for overvågning og rapportering.
  • Kommissionens afdelinger gennemfører ved alle vigtige og politikdefinerende initiativer en konsekvensanalyse, der vurderer de mulige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af forslaget.
  • En liste over Kommissionens planlagte initiativer og en liste over initiativer vedtaget af Kommissionen opdateres jævnligt og sendes til andre EU-institutioner for at hjælpe dem med at organisere deres aktiviteter.
  • Ved udgangen af regnskabsåret udarbejder alle afdelinger en årlig aktivitetsrapport om deres resultater med hensyn til at opnå målene.
  • Disse rapporter samles i én sammenfattende rapport English (en) til Europa-Parlamentet og Rådet. Fra 2016 indgår den sammenfattende rapport i den årlige forvaltnings- og resultatrapport om EU's budget.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?