Cyklus strategického plánování a sestavování programů

Svou práci Komise plánuje podle tzv. „cyklu strategického plánování a sestavování programů“, na jehož základě také o své činnosti sestavuje zprávy.

Cyklus strategického plánování a sestavování programů se skládá z těchto hlavních fází:

  • Předseda Komise ve svém projevu o stavu Unie oznámí priority a strategické cíle pro následující rok.
  • Na základě dialogu mezi Komisí, Evropským parlamentem a Radou je poté navržen pracovní program Komise na daný rok.
  • Ostatní evropské instituce a parlamenty členských států program připomínkují.
  • Útvary Komise (tzv. generální ředitelství) předloží strategické plány a plány řízení, v nichž uvedou, jak se budou podílet na plnění priorit Komise, a stanoví v nich vlastní cíle a ukazatele pro monitorování pokroku a sestavování zpráv.
  • U všech důležitých legislativních iniciativ a dále těch, které definují politiku, připravují útvary Komise posouzení dopadů, v němž analyzují pravděpodobné ekonomické, environmentální a sociální dopady návrhů.
  • Pravidelně se aktualizuje seznam plánovaných a přijatých iniciativ Komise a zasílá se ostatním evropským institucím, aby jej mohly při plánování své činnosti zohlednit.
  • Na konci rozpočtového roku předkládají všechny útvary Komise výroční zprávu o činnosti, která shrnuje informace o dosažení stanovených cílů.
  • Všechny tyto zprávy jsou sdruženy do jediné souhrnné zprávy English (en) , která se předloží Evropskému parlamentu a Radě. Od roku 2016 je souhrnná zpráva součástí výroční zprávy o řízení a plnění rozpočtu EU.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?