Cyklus strategického plánování a sestavování programů

Svou práci Komise plánuje a zprávy o ní sestavuje podle tzv. „cyklu strategického plánování a sestavování programů“.

Cyklus se skládá z těchto hlavních fází:

  • Předseda Komise ve svém projevu o stavu Evropské unie oznámí priority a strategické cíle pro následující rok.
  • Připraví se návrh Pracovního programu Komise na daný rok – na základě dialogu mezi Komisí a Evropským parlamentem.
  • Ostatní evropské instituce a parlamenty členských států program připomínkují.
  • Útvary Komise (generální ředitelství) předloží plány řízení, v nichž uvedou, jak se budou podílet na plnění priorit Komise, a stanoví v nich vlastní cíle a indikátory pro monitorování pokroku a sestavování zpráv.
  • U všech důležitých legislativních a politicky stěžejních iniciativ připravují útvary Komise posouzení dopadů, kterými analyzují pravděpodobné ekonomické, environmentální a sociální dopady návrhů.
  • Seznam plánovaných iniciativ Komise a seznam jejích přijatých iniciativ se pravidelně aktualizuje a zasílá ostatním evropským institucím k zajištění lepší součinnosti.
  • Na konci rozpočtového roku všechny útvary Komise předkládají výroční zprávu o činnosti, která shrnuje informace o dosažení stanovených cílů.
  • Všechny tyto zprávy jsou spojeny do souhrnné zprávy, která se předloží Evropskému parlamentu a Radě (tvořené ministry členských států).

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?