Цикъл на стратегическо планиране и програмиране

Комисията планира и докладва за работата си съобразно годишен цикъл на „стратегическо планиране и програмиране“.

Основните етапи на цикъла са:

  • Речта за състоянието на Европейския съюз на председателя на Комисията (през септември 2013 English (en), 2012 Deutsch (de)English (en)français (fr)português (pt), 2011 г. Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , 2010 г. Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ), в която се определят приоритетите и стратегическите цели за следващата година.
  • Съставянето на работната програма на Комисията за годината въз основа на диалога между Комисията и Европейския парламент.
  • Останалите европейски институции и парламентите на страните членки също правят коментари по програмата.
  • Отделите (генералните дирекции) на Комисията съставят планове за управление , показващи как ще работят за изпълнение на приоритетите на Комисията и установяващи ясни цели и показатели за проследяване и отчитане на тяхната работа.
  • За всички важни законодателни и определящи политиката инициативи отделите на Комисията подготвят оценки на въздействието , за да анализират вероятните икономически, екологични и социални последствия от предложенията.
  • Списъците с планирани инициативи на Комисията и приети инициативи на Комисията се актуализират всеки месец и се изпращат до останалите европейски институции, за да могат те по-добре да организират своите собствени дейности.
  • В края на бюджетната година всички отдели изготвят годишен отчет за дейността, в който се разглеждат постигнатите резултати по отношение на целите.
  • Тези отчети се събират в обобщителен доклад  до Европейския парламент и Съвета (министрите от страните от ЕС).

Популярни връзки

  • Многогодишна финансова рамка Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?