Avdelningarnas förvaltningsplaner och verksamhetsrapporter

I förvaltningsplanerna fastställer avdelningarna sina policymål för det kommande året. I verksamhetsrapporterna redogör de för hur väl de lyckats uppnå föregående års mål och vilka resurser de använt.

Förvaltningsplaner

Var och en av kommissionens avdelningar tar varje år fram en förvaltningsplan för att omsätta sin långsiktiga strategi i allmänna och specifika mål med hänsyn till

 • kommissionens viktigaste politiska prioriteringar, särskilt de som fastställs i Europa 2020-strategin, kommissionsordförandens årliga tal om tillståndet i unionen (2013 English (en), 2012 Deutsch (de)English (en)français (fr)português (pt), 2011 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , 2010 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ) och kommissionens arbetsprogram
 • tillgängliga resurser i budgeten DeutschEnglishfrançais.

Kommissionsavdelningarnas syfte med förvaltningsplanerna är att

 • anpassa sina egna mål till kommissionens övergripande policymål
 • planera och genomföra sin verksamhet för att nå målen genom en effektiv resursanvändning
 • fastställa resultatindikatorer för att övervaka framstegen under året
 • kartlägga vilka risker som kan påverka måluppfyllelsen och föreslå hur man ska avvärja dem
 • lägga grunden för resultatredovisningen i den årliga verksamhetsrapporten
 • dra lärdomar av tidigare erfarenheter.

Årliga verksamhetsrapporter

Med hjälp av verksamhetsrapporterna kan kommissionen bedöma om avdelningarna har uppnått sina mål och förvaltat sina resurser väl.

Rapporterna används som

 • redovisning av avdelningarnas kärnverksamhet, resursanvändning och arbetet med policymålen
 • förvaltningsberättelse
 • avdelningschefernas (generaldirektörernas) revisionsförklaringar om att alla finansiella transaktioner inom deras ansvarsområde skett på ett korrekt och lagligt sätt.

Populära länkar

 • Flerårig budgetram Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?