Načrti upravljanja služb Komisije in poročila o delu

Službe Komisije v načrtih upravljanja določijo cilje za naslednje leto. V letnih poročilih o delu predstavijo napredek pri uresničevanju ciljev preteklega leta in na kakšen način so jih dosegli.

Načrti upravljanja

Službe Komisije vsako leto pripravijo načrt upravljanja, v katerem določijo dolgoročno strategijo ter splošne in konkretne cilje, ki odražajo:

Službe z načrtom upravljanja:

  • pomagajo pri usklajevanju ciljev služb s splošnimi cilji Komisije,
  • načrtujejo in uskladijo dejavnosti in učinkovito uporabo razpoložljivih virov,
  • določijo kazalnike uspešnosti za spremljanje doseženega napredka med letom,
  • opredelijo glavne nevarnosti, ki lahko vplivajo na uresničevanje ciljev, in predlagajo način za njihovo reševanje,
  • določijo okvir za poročanje o rezultatih v letnem poročilu o delu,
  • pripravijo sklepne ugotovitve na podlagi preteklih izkušenj.

Letna poročila o delu

Komisija na podlagi letnih poročil o delu oceni uspešnost svojih služb pri upravljanju virov in uresničevanju ciljev.

Poročila zajemajo:

  • podatke o uspešnosti uresničevanja ključnih ciljev in dejavnosti ter uporabljenih sredstvih,
  • informacije o vseh vidikih upravljanja,
  • izjavo z zagotovilom, ki jo pripravijo vodje služb (generalni direktorji), o zakonitosti in pravilnosti vseh finančnih transakcij v njihovi pristojnosti,

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?