Načrti upravljanja služb Komisije in poročila o delu

Službe Komisije v načrtih upravljanja določijo cilje za naslednje leto. V letnih poročilih o delu predstavijo napredek pri uresničevanju ciljev preteklega leta in na kakšen način so jih dosegli.

Načrti upravljanja

Službe Komisije vsako leto pripravijo načrt upravljanja, v katerem določijo dolgoročno strategijo ter splošne in konkretne cilje, ki odražajo:

Službe z načrtom upravljanja:

 • pomagajo pri usklajevanju ciljev služb s splošnimi cilji Komisije,
 • načrtujejo in uskladijo dejavnosti in učinkovito uporabo razpoložljivih virov,
 • določijo kazalnike uspešnosti za spremljanje doseženega napredka med letom,
 • opredelijo glavne nevarnosti, ki lahko vplivajo na uresničevanje ciljev, in predlagajo način za njihovo reševanje,
 • določijo okvir za poročanje o rezultatih v letnem poročilu o delu,
 • pripravijo sklepne ugotovitve na podlagi preteklih izkušenj.

Letna poročila o delu

Komisija na podlagi letnih poročil o delu oceni uspešnost svojih služb pri upravljanju virov in uresničevanju ciljev.

Poročila zajemajo:

 • podatke o uspešnosti uresničevanja ključnih ciljev in dejavnosti ter uporabljenih sredstvih,
 • informacije o vseh vidikih upravljanja,
 • izjavo z zagotovilom, ki jo pripravijo vodje služb (generalni direktorji), o zakonitosti in pravilnosti vseh finančnih transakcij v njihovi pristojnosti,

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
 • Pomembni dokumenti
 • Načrti upravljanja služb Komisije 2014 English (en)
 • Letna poročila o delu služb Komisije 2014 English (en)
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?