Planurile de management şi rapoartele de activitate ale direcţiilor Comisiei

Planurile de management ale direcţiilor stabilesc obiectivele politice pentru anul următor. Rapoartele de activitate arată în ce măsură au fost atinse obiectivele stabilite în anul anterior şi ce resurse s-au utilizat în acest scop.

Planuri de management

Fiecare direcţie a Comisiei elaborează, anual, un plan de management care transpune strategia sa pe termen lung în obiective generale şi specifice şi care reflectă:

Planul de management îşi propune:

 • să ajute direcţiile Comisiei să îşi alinieze propriile obiective la obiectivele politice globale ale Comisiei
 • să planifice şi să gestioneze activităţile menite să ducă la atingerea obiectivelor, folosind resursele în mod eficient
 • să stabilească indicatori de performanţă pentru monitorizarea progreselor înregistrate pe parcursul anului
 • să identifice principalele riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor şi să sugereze modalităţi de eliminare a acestora
 • să ofere o bază de raportare cu privire la rezultate, în cadrul raportului anual de activitate
 • să tragă concluzii din lecţiile învăţate în trecut.

Rapoarte anuale de activitate

Rapoartele de activitate îi permit Comisiei să evalueze în ce măsură şi-au atins obiectivele direcţiile sale şi în ce mod şi-au gestionat resursele.

Rapoartele de activitate reprezintă:

 • o analiză a modului în care s-au atins obiectivele propuse, s-au desfăşurat activităţile specifice şi s-au utilizat resursele alocate
 • o prezentare a tuturor aspectelor manageriale
 • o declaraţie prin care directorii generali garantează că toate tranzacţiile financiare derulate sub conducerea lor au fost legale şi corecte.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 
Alte linkuri
 • Documente-cheie
 • Planurile de management ale direcţiilor generale ale Comisiei (2014) English (en)
 • Rapoartele anuale de activitate ale direcţiilor generale ale Comisiei (2014) English (en)
Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: