Planurile strategice și de gestionare ale direcțiilor generale și rapoartele de activitate

Planurile strategice multianuale definesc strategia și obiectivele pe termen lung ale direcțiilor generale ale Comisiei, în timp ce planurile de gestionare stabilesc principalele acțiuni și rezultatele așteptate pentru anul următor. Rapoartele de activitate arată în ce măsură au fost atinse obiectivele stabilite în anul anterior și ce resurse s-au utilizat în acest scop.

Planurile strategice 2016-2020

Planurile strategice ale direcțiilor generale (DG) sunt elaborate ținând cont de obiectivele generale ale Comisiei și de obiectivele specifice stabilite la nivel de DG.

Obiectivele generale se bazează pe cele 10 priorități politice ale Comisiei Juncker și sunt însoțite de indicatori de impact care permit evaluarea progreselor realizate. Tuturor direcțiilor generale li s-a cerut să explice în mod clar la ce priorități politice ale Comisiei contribuie și în ce mod.

Obiectivele specifice sunt adaptate obiectivelor fiecărei direcții generale. Acestea sunt însoțite de indicatori de rezultate, de etape și scopuri urmărite, astfel încât să fie posibilă măsurarea și raportarea cu privire la progresele înregistrate de DG în vederea atingerii obiectivelor sale specifice.

Planurile de gestionare

În fiecare an, direcțiile generale ale Comisiei elaborează un plan de gestionare care definește principalele acțiuni și rezultate pentru anul următor și prezintă modul în care acestea vor contribui la îndeplinirea obiectivelor fixate, ținând cont de:

 • discursul privind starea Uniunii, pronunțat de președintele Comisiei și programul de lucru al Comisiei
 • legăturile dintre obiectivele direcției generale și resursele disponibile, după cum se prevede în buget.

Planurile strategice și de gestiune au drept obiectiv:

 • să ajute direcțiile generale ale Comisiei să își alinieze propriile obiective la obiectivele politice globale ale Comisiei
 • să planifice și să gestioneze activitățile menite să ducă la atingerea obiectivelor, folosind resursele în mod eficient
 • să stabilească indicatori de performanță pentru monitorizarea progreselor înregistrate pe parcursul anului
 • să identifice principalele riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor și să sugereze modalități de eliminare a acestora
 • să ofere o bază de raportare cu privire la rezultate, în cadrul raportului anual de activitate
 • să tragă concluzii din experiența anterioară.

Rapoartele anuale de activitate

Rapoartele de activitate îi permit Comisiei să evalueze în ce măsură direcțiile generale și-au atins obiectivele și în ce mod și-au gestionat resursele.

Rapoartele de activitate:

 • prezintă o analiză a modului în care s-au atins obiectivele propuse, s-au desfășurat activitățile specifice și s-au utilizat resursele alocate
 • indică toate aspectele legate de gestionarea direcțiilor generale
 • sunt o declarație de asigurare din partea directorilor generali potrivit căreia toate tranzacțiile financiare derulate sub conducerea lor au fost legale și corecte.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 
Alte linkuri
 • Documente-cheie
 • Planurile de gestiune și rapoartele anuale de activitate ale serviciilor (DG) Comisiei (2015) English (en)
Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: