Plany zarządzania i sprawozdania z działalności dyrekcji generalnych

W planach zarządzania dyrekcji generalnych określa się cele polityczne na kolejny rok. W sprawozdaniach z działalności określa się stopień realizacji celów wyznaczonych w poprzednim roku oraz wykorzystane zasoby.

Plany zarządzania

Co roku każda dyrekcja generalna Komisji sporządza plan zarządzania, w którym przekłada swoją własną długoterminową strategię na ogólne i szczegółowe cele odzwierciedlające:

Plan zarządzania ma na celu:

 • wspieranie dyrekcji generalnych Komisji w dostosowywaniu ich własnych celów do ogólnych celów polityki Komisji;
 • zaplanowanie działań służących realizacji celów i zarządzanie tymi działaniami przy oszczędnym wykorzystywaniu zasobów;
 • określenie wskaźników skuteczności działania służących monitorowaniu postępów w ciągu roku;
 • wskazanie głównych czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na proces realizacji celów, oraz przedstawienie sugestii dotyczących sposobu postępowania wobec nich;
 • zapewnienie podstawy dla sprawozdawczości dotyczącej wyników w rocznym sprawozdaniu z działalności;
 • wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych doświadczeń.

Roczne sprawozdania z działalności

Sprawozdania z działalności umożliwiają Komisji dokonanie oceny wyników działania jej dyrekcji generalnych w ramach zarządzania zasobami i realizacji wyznaczonych celów.

Sprawozdania stanowią:

 • podsumowanie sposobu realizacji najważniejszych celów polityki i głównych działań dyrekcji generalnych oraz zasobów wykorzystanych w tym celu;
 • sprawozdanie obejmujące wszystkie aspekty procesu zarządzania;
 • poświadczenie wiarygodności przez kierowników dyrektorów generalnych, stwierdzające, że wszystkie transakcje finansowe wchodzące w zakres ich odpowiedzialności zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowo.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
 • Najważniejsze dokumenty
 • Plany zarządzania departamentów Komisji (DG) na 2014 r. English (en)
 • Roczne sprawozdania z działalności departamentów Komisji (DG) za 2014 r. English (en)
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?