Managementplannen en activiteitenverslagen van de departementen

De departementen zetten in managementplannen hun beleidsdoelstellingen voor het komende jaar uiteen. In hun activiteitenverslagen gaan zij na in hoeverre de doelstellingen van het voorbije jaar zijn bereikt en welke middelen daarvoor nodig waren.

Managementplannen

Elk departement van de Europese Commissie stelt een jaarlijks managementplan op. Daarin wordt de langetermijnstrategie vertaald in algemene en specifieke doelstellingen die aansluiten bij:

 • de belangrijkste beleidsprioriteiten van de de Commissie zoals die zijn verwoord in de Europa 2020-strategie, de toespraak over de "Staat van de Unie"  en het werkprogramma van de Commissie
 • de beschikbare middelen zoals die zijn opgenomen in de begroting DeutschEnglishfrançais

Het managementplan moet:

 • de departementen van de Commissie helpen hun doelstellingen op de algemene beleidsdoelstellingen van de Europese Commissie af te stemmen
 • zorgen voor een efficiënte planning en een efficiënt beheer van activiteiten
 • voortgangsindicatoren bevatten
 • de belangrijkste risico's voor de doelstellingen benoemen en aangeven hoe zij kunnen worden ondervangen
 • de basis leggen voor de voortgangsrapportage
 • lering trekken uit de ervaring

Jaarlijkse activiteitenverslagen

Op basis van de activiteitenverslagen kan de Commissie nagaan in hoeverre haar departementen erin geslaagd zijn de middelen goed te benutten en de doelstellingen te bereiken.

Deze verslagen moeten:

 • duidelijk maken hoe de belangrijkste doelstellingen zijn bereikt en de kerntaken zijn uitgevoerd, en welke middelen daarvoor nodig waren
 • ingaan op de beheersaspecten
 • een verklaring bevatten van alle departementshoofden (directeuren-generaal) dat alle financiële transacties waarvoor zij verantwoordelijk waren, volgens de regels zijn verlopen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
 • Documenten
 • Managementplannen voor 2014 van de diensten (DG's) van de Commissie English (en)
 • Jaarlijkse activiteitenverslagen over 2014 van de diensten (DG's) van de Commissie English (en)
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?