Il-Pjanijiet ta' Ġestjoni u r-Rapporti ta' Attività tad-Dipartimenti

Il-pjanijiet ta' ġestjoni tad-dipartimenti jistabbilixxu l-għanijiet tal-politika għas-sena kollha. Ir-rapporti ta' attività juru kemm intlaħqu l-għanijiet tas-sena ta' qabel u x'riżorsi intużaw.

Il-pjanijiet ta' ġestjoni

Kull sena, kull dipartiment tal-Kummissjoni jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni li jaqleb l-istrateġija għal tul ta' żmien tad-dipartiment f'għanijiet ġenerali u speċifiċi li jirriflettu:

L-għan tal-pjan ta' ġestjoni hu li:

 • jgħin lid-dipartimenti tal-Kummissjoni jżommu l-għanijiet tagħhom viċin kemm jista' jkun tal-għanijiet tal-politika tal-Kummissjoni
 • jippjana u jimmaniġġja attivitajiet biex jintlaħqu għanijiet, b'użu effiċjenti tar-riżorsi
 • jistabbilixxi indikaturi ta' rendiment għall-monitoraġġ tal-progress matul is-sena
 • jidentifika r-riskji prinċipali li jista' jkollhom impatt fuq il-kisba tal-għanijiet u jissuġerixxi rimedji
 • jipprovdi bażi għar-rappurtaġġ tar-riżultati fir-rapport annwali ta' attività
 • jasal għal konklużjonijiet mit-tagħlim mill-esperjenza.

Ir-Rapporti Annwali ta' Attività

Ir-rapporti ta' attività jippermettu li l-Kummissjoni tevalwa kif id-dipartimenti tagħha immaniġġjaw ir-riżorsi tagħhom u liema għanijiet laħqu.

Ir-rapport iservi bħala:

 • dikjarazzjoni ta' kif intlaħqu l-għanijiet tal-politika prinċipali u l-attivitajiet prinċipali, u l-użu tar-riżorsi biex dan sar.
 • rapport li jkopri l-aspetti kollha tal-ġestjoni.
 • dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-kapijiet tad-dipartiment (id-Diretturi Ġenerali) li t-tranzazzjonijiet finanzjarji kollha taħt ir-responsabbiltà tagħhom huma legali u korretti.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Ara wkoll
 • Dokumenti prinċipali
 • Il-Pjan ta' Ġestjoni tad-dipartimenti (DĠ) tal-Kummissjoni għall-2014 English (en)
 • Ir-Rapporti Annwali tal-Attività tad-dipartimenti (DĠ) tal-Kummissjoni għall-2014 English (en)
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?