Strateġiji tad-Dipartimenti / Pjanijiet ta' Ġestjoni u Rapporti ta' Attività

Il-pjanijiet pluriennali strateġiċi jistabbilixxu l-istrateġija u l-objettivi fit-tul tad-dipartimenti tal-Kummissjoni filwaqt li l-pjanijiet ta' ġestjoni jistabbilixxu l-azzjonijiet u l-outputs ewlenin għas-sena sussegwenti. Ir-rapporti ta' attività juru kemm intlaħqu l-objettivi tas-sena ta' qabel u x'riżorsi intużaw.

Il-pjanijiet strateġiċi 2016-2020

Il-pjanijiet strateġiċi tad-dipartimenti huma mibnijin madwar l-objettivi ġenerali fil-livell tal-Kummissjoni u madwar l-objettivi speċifiċi fil-livell tad-dipartimenti.

L-objettivi ġenerali huma bbażati fuq l-10 prijoritajiet ta' politika tal-Kummissjoni Juncker, appoġġjati b'indikaturi ta' impatt biex jitkejjel il-progress lejn it-twettiq tagħhom. Id-dipartimenti kollha ntalbu jispjegaw b'mod ċar għal liema mill-prijoritajiet tal-politika tal-Kummissjoni jistgħu jikkontribwixxu u kif jistgħu jagħmlu dan.

L-objettivi speċifiċi huma objettivi mfasslin għal kull Direttorat Ġenerali. Dawn huma akkumpanjati b'indikaturi ta' riżultati, bi żviluppi sinifikanti u b'miri biex b'hekk huma possibbli l-kejl u r-rapportar dwar il-progress li d-dipartiment jagħmel lejn it-twettiq tal-objettivi speċifiċi tiegħu.

Il-pjanijiet ta' ġestjoni

Kull sena, kull dipartiment tal-Kummissjoni jistabbilixxi pjan ta' ġestjoni li jiddefinixxi l-azzjonijiet u l-outputs ewlenin għas-sena sussegwenti u kif dawn se jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-objettivi stabbiliti, li jirriflettu:

L-iskop tal-pjanijiet strateġiċi u ta' ġestjoni hu li:

 • jgħinu lid-dipartimenti tal-Kummissjoni jżommu l-objettivi tagħhom viċin kemm jista' jkun tal-objettivi tal-politika tal-Kummissjoni
 • jippjanaw u jimmaniġġjaw attivitajiet biex jintlaħqu l-objettivi, b'użu effiċjenti tar-riżorsi
 • jistabbilixxu indikaturi ta' rendiment għall-monitoraġġ tal-progress matul is-sena
 • jidentifikaw r-riskji prinċipali li jista' jkollhom impatt fuq il-kisba tal-objettivi u jissuġerixxu rimedji
 • jipprovdu bażi għar-rapportar dwar ir-riżultati fir-rapport annwali ta' attività
 • jiġbdu konklużjonijiet mit-tagħlim akkwistat mill-esperjenza.

Ir-rapporti ta' attività annwali

Ir-rapporti ta' attività jippermettu li l-Kummissjoni tevalwa kif id-dipartimenti tagħha mmaniġġjaw ir-riżorsi tagħhom u liema objettivi laħqu.

Ir-rapport iservi bħala:

 • dikjarazzjoni ta' kif intlaħqu l-objettivi tal-politika prinċipali u l-attivitajiet prinċipali, u l-użu tar-riżorsi biex dan sar.
 • rapport li jkopri l-aspetti kollha tal-ġestjoni.
 • dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni mill-kapijiet tad-dipartiment (id-Diretturi Ġenerali) li t-transazzjonijiet finanzjarji kollha taħt ir-responsabbiltà tagħhom huma legali u korretti.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Ara wkoll
 • Dokumenti prinċipali
 • Pjanijiet ta' Maniġment u Attivitajiet Annwali tad-dipartimenti tal-Kummissjoni (DĠ) għall-2015 English (en)
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?