Struktūrvienību vadības plāni un darbības pārskati

Struktūrvienību vadības plānos ir noteikti politiskie mērķi nākamajam gadam. Darbības pārskatos analizēts, kā sasniegti iepriekšējā gada mērķi un kādi resursi tika izmantoti.

Vadības plāni

Ik gadu katra Komisijas struktūrvienība sagatavo vadības plānu, kur ilgtermiņa stratēģija ir radusi izpausmi vispārīgos un konkrētos mērķos, kuros atspoguļojas:

Vadības plāna mērķis ir:

  • palīdzēt Komisijas struktūrvienībām pieskaņot savus mērķus Komisijas vispārējiem politiskajiem mērķiem;
  • plānot un vadīt darbību, lai sasniegtu šos mērķus, efektīvi izmantojot resursus;
  • noteikt izpildes indikatorus progresa pārraudzībai gada gaitā;
  • noskaidrot galvenos sarežģījumus, kas var ietekmēt mērķu sasniegšanu, un ieteikt risinājumus;
  • sniegt atskaites punktu, lai gada darbības pārskatā novērtētu rezultātus;
  • izdarīt secinājumus no iepriekš gūtās pieredzes.

Gada darbības pārskati

Darbības pārskati ļauj Komisijai izvērtēt struktūrvienību sniegumu resursu pārvaldībā un mērķu sasniegšanā.

Šie pārskati noder par:

  • atskaiti, kas raksturo galveno politisko mērķu sasniegšanas rādītājus un pamatdarbības izpildi, kā arī attiecīgo resursu izmantojumu;
  • ziņojumu, kas attiecas uz visiem vadības aspektiem;
  • struktūrvienību vadītāju (ģenerāldirektoru) apliecinājumu, ka visas viņu pārraudzībā veiktās darbības ir pareizas un likumīgas.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?