Padalinių strateginiai, valdymo planai ir veiklos ataskaitos

Daugiamečiuose strateginiuose planuose nustatoma ilgalaikė Komisijos padalinio strategija ir tikslai, o valdymo planuose apibrėžiami pagrindiniai ateinančių metų veiksmai ir siektini rezultatai. Iš veiklos ataskaitų matyti, kiek pasiekti praėjusių metų tikslai ir kokie ištekliai buvo panaudoti.

2016–2020 m. strateginiai planai

Strateginiai padalinių planai rengiami orientuojantis į bendruosius Komisijos lygmens tikslus ir konkrečius padalinių lygio tikslus.

Bendrieji tikslai grindžiami dešimčia J. C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų, taip pat atsižvelgiama į poveikio rodiklius, kad būtų galima įvertinti pažangą siekiant tų tikslų. Visų padalinių paprašyta aiškiai nurodyti, kokių Komisijos politikos prioritetų jie padeda siekti ir kaip.

Konkretūs tikslai yra specialiai kiekvienam generaliniam direktoratui nustatyti tikslai. Kartu su jais parengiami rezultatų rodikliai, orientyrai ir siekiai, kad būtų galima vertinti padalinio pažangą siekiant jo konkrečių tikslų ir už ją atsiskaityti.

Valdymo planai

Kasmet kiekvienas Komisijos padalinys parengia valdymo planą, kuriame apibrėžiami pagrindiniai ateinančių metų veiksmai ir siektini rezultatai ir kaip jais bus padedama siekti nustatytų tikslų. Šiame plane atsižvelgiama į:

Strateginiais ir valdymo planais siekiama:

 • padėti Komisijos padaliniams suderinti savo tikslus su bendrais Komisijos politikos tikslais,
 • planuoti ir valdyti veiklą, kad tikslai būtų pasiekti, veiksmingai naudojant išteklius,
 • nustatyti veiklos rodiklius, kad būtų galima stebėti per metus padarytą pažangą,
 • nustatyti pagrindinius pavojus, kurie gali trukdyti siekti tikslų, ir pasiūlyti, kaip jų išvengti,
 • suteikti pagrindą pranešti apie rezultatus metinėje veiklos ataskaitoje,
 • remiantis patirtimi padaryti išvadas.

Metinės veiklos ataskaitos

Remdamasi veiklos ataskaitomis Komisija gali įvertinti, kaip joms padaliniams sekėsi valdyti išteklius ir siekti tikslų.

Ataskaitos – tai:

 • atsiskaitymas, kaip buvo siekiama svarbiausių politikos tikslų ir vykdoma pagrindinė veikla bei kokie ištekliai panaudoti,
 • atsiskaitymas už visus valdymo aspektus,
 • padalinių vadovų (generalinių direktorių) patikinimo deklaracija, kad visi finansiniai sandoriai, už kuriuos jie atsakingi, buvo teisėti ir teisingi.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
 • Pagrindiniai dokumentai
 • 2015 m. Komisijos padalinių (generalinių direktoratų) valdymo planai ir metinės veiklos ataskaitos English (en)
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?