Padalinių valdymo planai ir veiklos ataskaitos

Padalinių valdymo planuose nustatomi kitų metų politikos tikslai. Iš veiklos ataskaitų matyti, kiek pasiekti praėjusių metų tikslai ir kokie ištekliai buvo panaudoti.

Valdymo planai

Kiekvienas Komisijos padalinys kasmet parengia valdymo planą, kuriame, vadovaudamasis savo ilgalaike strategija, apibrėžia bendrus ir konkrečius tikslus. Jame atsižvelgiama į:

Valdymo plano tikslas:

 • padėti Komisijos padaliniams suderinti savo tikslus su bendrais Komisijos politikos tikslais,
 • planuoti ir valdyti veiklą, kad tikslai būtų pasiekti, veiksmingai naudojant išteklius,
 • nustatyti veiklos rodiklius, kad būtų galima stebėti per metus padarytą pažangą,
 • nustatyti pagrindinius pavojus, kurie gali trukdyti siekti tikslų, ir pasiūlyti, kaip jų išvengti,
 • suteikti pagrindą pranešti apie rezultatus metinėje veiklos ataskaitoje,
 • remiantis patirtimi padaryti išvadas.

Metinės veiklos ataskaitos

Remdamasi veiklos ataskaitomis Komisija gali įvertinti, kaip joms padaliniams sekėsi valdyti išteklius ir siekti tikslų.

Ataskaitos – tai:

 • atsiskaitymas, kaip buvo siekiama svarbiausių politikos tikslų ir vykdoma pagrindinė veikla bei kokie ištekliai panaudoti,
 • atsiskaitymas už visus valdymo aspektus,
 • padalinių vadovų (generalinių direktorių) patikinimo deklaracija, kad visi finansiniai sandoriai, už kuriuos jie atsakingi, buvo teisėti ir teisingi.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
 • Pagrindiniai dokumentai
 • 2014 m. Komisijos padalinių (generalinių direktoratų) valdymo planai English (en)
 • 2014 m. Komisijos padalinių (generalinių direktoratų) metinės veiklos ataskaitos English (en)
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?