A szervezeti egységek stratégiai/irányítási tervei és tevékenységi jelentései

A többéves stratégiai tervek a Bizottság szervezeti egységeinek hosszabb távú stratégiáját és célkitűzéseit vázolják fel, míg az irányítási tervek a következő egy évre vonatkozóan határozzák meg a végrehajtandó főbb intézkedéseket és az elérendő eredményeket. A tevékenységi jelentések arról számolnak be, milyen mértékben és milyen erőforrások felhasználásával sikerült megvalósítani az előző évi célkitűzéseket.

A 2016–2020-as időszakra szóló stratégiai tervek

A szervezeti egységek stratégiai terveiket az Európai Bizottság szintjén megfogalmazott általános célkitűzéseknek és az egyes szervezeti egységek szintjén kitűzött konkrét célkitűzéseknek megfelelően alakítják ki.

Az általános célkitűzések azon a 10 politikai prioritáson alapulnak, melyek megvalósítását a Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság a legfontosabb feladatának tekinti. A célok elérése terén elért előrehaladás mérését hatásmutatók segítik. A Bizottság mindegyik szervezeti egységét felkérte arra, hogy stratégiai terveikben világosan ismertessék, tevékenységük révén a Bizottság melyik politikai prioritásának megvalósítását segítik elő és hogyan.

A konkrét célkitűzések az egyes főigazgatóságok profiljához igazított célkitűzések. Eredménymutatók, szakaszcélok (ún. mérföldkövek) és célértékek meghatározására is szükség van ahhoz, hogy mérni lehessen, illetve hogy be lehessen számolni arról, mekkora előrehaladást ér el az adott szervezeti egység a konkrét célkitűzések megvalósítása felé vezető úton.

Irányítási tervek

Az Európai Bizottság szervezeti egységei minden évben irányítási tervet dolgoznak ki, melyben a következő egy évre vonatkozóan meghatározzák a végrehajtandó főbb intézkedéseket és az elérendő eredményeket, és ismertetik, hogy ezek hogyan fognak hozzájárulni a kitűzött célok teljesítéséhez. Az irányítási terv kialakítása során a szervezeti egységeknek szem előtt kell tartaniuk:

A stratégiai és irányítási tervek célja, hogy:

 • segítsenek a Bizottság szervezeti egységeinek összhangba hozni saját célkitűzéseiket a Bizottság általános szakpolitikai célkitűzéseivel;
 • a tevékenységeket tervezve és irányítva biztosítsák, hogy a szervezeti egységek – hatékony erőforrás-gazdálkodással – el tudják érni a kitűzött célokat;
 • teljesítménymutatókat határozzanak meg az előrehaladás év közbeni nyomon követésére;
 • azonosítsák a célok elérését esetlegesen befolyásoló főbb kockázatokat, és javaslatokat fogalmazzanak meg e kockázatok kezelésére;
 • megteremtsék annak alapját, hogy az eredményekről be lehessen számolni az éves tevékenységi jelentésben;
 • megfogalmazzák a tapasztalatokból levonható tanulságokat.

Éves tevékenységi jelentések

A tevékenységi jelentések lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy felmérje, milyen teljesítményt nyújtottak szervezeti egységei az erőforrás-gazdálkodás és a célok elérése terén.

A jelentések:

 • számot adnak arról, hogyan sikerült elérni a fő szakpolitikai célkitűzéseket, illetve elvégezni az alaptevékenységeket, és ehhez milyen erőforrások felhasználására volt szükség;
 • átfogó képet adnak az irányítás összes vetületéről;
 • megbízhatósági nyilatkozatként szolgálnak, melynek révén a szervezeti egységek vezetői (a főigazgatók) kijelentik, hogy saját egységük a felelősségi körükbe tartozó összes pénzügyi tranzakciót jogszerűen és szabályszerűen bonyolította le.

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 
Kapcsolódó weboldalak
 • Főbb dokumentumok
 • A Bizottság szervezeti egységeinek (főigazgatóságainak) 2014. évi irányítási tervei English (en)
 • A Bizottság szervezeti egységeinek (főigazgatóságainak) 2014. évi éves tevékenységi jelentései English (en)
 • 2015 Commission departments' (DGs') Management Plans and Annual Activity Reports English (en)
Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?