Strateški planovi, planovi upravljanja i izvješća o radu službi

Službe Komisije u višegodišnjim strateškim planovima utvrđuju dugoročniju strategiju i ciljeve, a u planovima upravljanja glavne aktivnosti i rezultate za nadolazeću godinu. Izvješća o radu pokazatelj su mjere u kojoj su se prošlogodišnji ciljevi postigli i vrste upotrijebljenih sredstava.

Strateški planovi za razdoblje 2016. – 2020.

Strateški planovi službi temelje se na općim ciljevima na razini Komisije i posebnim ciljevima na razini službe.

Opći ciljevi temelje se na 10 političkih prioriteta Junckerove Komisije i poduprti su pokazateljima utjecaja kojima se pomaže pri mjerenju napretka u njihovu postizanju. Od svih je službi zatraženo da jasno objasne kojim političkim prioritetima Komisije pridonose i na koji način.

Posebni su ciljevi oni ciljevi koji su posebno utvrđeni za svaku glavnu upravu. Oni su popraćeni pokazateljima rezultata, ključnim etapama i ciljevima kako bi se omogućilo mjerenje napretka koji služba ostvaruje u pogledu svojih posebnih ciljeva i izvješćivanje o njemu.

Planovi upravljanja

Svaka služba Komisije svake godine izrađuje svoj plan upravljanja u kojem navodi glavne aktivnosti i ostvarenja za nadolazeću godinu i kako će oni pridonijeti ostvarivanju utvrđenih ciljeva, a odraz je sljedećeg:

 • govora predsjednika Komisije o stanju Unije i programa rada Komisije
 • povezanosti između ciljeva službe i raspoloživih sredstava kako su uključena u proračun.

Svrha strateških planova i planova upravljanja jest sljedeća:

 • pomaganje službama Komisije u usklađivanju vlastitih ciljeva s Komisijinim sveobuhvatnim ciljevima politika
 • planiranje aktivnosti i upravljanje njima u cilju postizanja ciljeva učinkovitom upotrebom sredstava
 • utvrđivanje pokazatelja uspješnosti za praćenje napretka tijekom godine
 • utvrđivanje glavnih rizika koji mogu utjecati na postizanje ciljeva te davanje prijedloga za njihovo uklanjanje
 • pružanje osnova za izvješćivanje o rezultatima u godišnjem izvješću o radu
 • donošenje zaključaka na osnovi prijašnjeg iskustva.

Godišnja izvješća o radu

Na temelju godišnjih izvješća Komisija može ocijeniti svoje glavne uprave u pogledu njihova upravljanja resursima i postizanja ciljeva.

Izvješća služe sljedećoj svrsi:

 • evidentiranje načina na koji su postignuti ključni ciljevi politike i izvršene osnovne aktivnosti, a i upotrebe sredstava
 • obuhvaćanje svih aspekata upravljanja
 • kao izjava o jamstvu koju su dali voditelji službi (glavni direktori) da su sve financijske transakcije u okviru njihove odgovornosti bile zakonite i ispravne.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
See also
 • Ključni dokumenti
 • Planovi upravljanja i godišnja izvješća o radu glavnih uprava Komisije (GU-ovi) za 2015. English (en)
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?