Planovi upravljanja u glavnim upravama i izvješća o radu

U planovima upravljanja u glavnim upravama utvrđeni su ciljevi politike za sljedeću godinu. U izvješćima o radu prikazano je u kojoj su mjeri postignuti ciljevi iz prethodne godine te koji su resursi upotrebljivani.

Planovi uprave

Sve glavne uprave Komisije svake godine izrađuju svoje planove upravljanja u kojima je njihova dugoročna strategija prikazana u obliku općih i posebnih ciljeva. Tim su planovima obuhvaćeni:

Svrha je plana upravljanja:

 • pomaganje glavnim upravama Komisije pri usklađivanju njihovih ciljeva s Komisijinim sveobuhvatnim ciljevima politika
 • planiranje aktivnosti i upravljanje njima u svrhu postizanja ciljeva s pomoću učinkovitog korištenja resursa
 • utvrđivanje pokazatelja uspješnosti za nadgledanje napretka tijekom godine
 • utvrđivanje glavnih rizika koji mogu utjecati na postizanje ciljeva te davanje prijedloga za njihovo ukljanjanje
 • pružanje osnova za izvješćivanje o rezultatima u godišnjem izvješću o radu
 • donošenje zaključaka na osnovi prijašnjeg iskustva.

Godišnja izvješća o radu

Na temelju godišnjih izvješća Komisija može ocjeniti svoje glavne uprave u pogledu njihova upravljanja resursima i postizanja ciljeva.

Izvješća služe sljedećoj svrsi:

 • evidentiranje načina na koji su postignuti ključni ciljevi politike i izvršene osnovne djelatnosti te korištenih sredstava
 • obuhvaćanje svih aspekata upravljanja
 • kao izjava o jamstvu koju su dali voditelji glavnih uprava (glavni direktori) da su sve financijske transakcije u okviru njihove odgovornosti bile zakonite i ispravne.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
See also
 • Ključni dokumenti
 • Planovi upravljanja za 2014. glavnih uprava Komisije (GU-ovi) English (en)
 • Godišnja izvješća o radu glavnih uprava Komisije (GU-ovi) za 2014. English (en)
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?