Pleananna Bainistíochta & Tuarascálacha Gníomhaíochta na Ranna

Bíonn na cuspóirí beartais don bhliain atá le teacht leagtha amach i bpleananna bainistíochta na ranna. Léirítear i dtuarascálacha gníomhaíochta a mhéid a baineadh amach cuspóirí na bliana roimhe sin agus cad iad na hacmhainní a úsáideadh.

Pleananna bainistíochta

Gach bliain, bunaíonn gach roinn de chuid an Choimisiúin plean bainistíochta ina ndéanfar cuspóirí ginearálta agus sonracha dá straitéis fadtéarmach, ina léireofar:

 • Príomhthosaíochtaí beartais an Choimisiúin, go háirithe mar atá siad leagtha amach sna nithe seo a leanas: Straitéis Eoraip 2020, an tAitheasc faoi Staid an Aontais Eorpaigh  agus Clár oibre an Choimisiúin;
 • na hacmhainní atá ar fáil de réir mar atá siad ar áireamh sa bhuiséid DeutschEnglishfrançais.

Is é cuspóir an phlean bainistíochta:

 • cuidiú le ranna an Choimisiúin a gcuspóirí féin a ailíniú le cuspóirí beartais foriomlána an Choimisiúin
 • gníomhaíochtaí a phleanáil agus a bhainistiú chun cuspóirí a bhaint amach, agus úsáid éifeachtach á baint as acmhainní
 • táscairí feidhmíochta a leagan síos chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn le linn na bliana
 • na príomhrioscaí a aithint a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar shaothrú na gcuspóirí agus moladh a dhéanamh maidir le conas dul i ngleic leo
 • bunús a chur ar fáil maidir le tuairisciú faoi thorthaí sa tuarascáil bhliantúil gníomhaíochta
 • tátail a bhaint as ciall cheannaithe.

Tuarascálacha bliantúla gníomhaíochta

Tugtar deis don Choimisiún leis na tuarascálacha gníomhaíochta measúnú a dhéanamh ar fheidhmíocht na ranna ó thaobh acmhainní a bhainistiú agus cuspóirí a bhaint amach.

Is é atá sna tuarascálacha ná:

 • cuntas faoi conas a baineadh amach na príomhchuspóirí beartais agus na príomhghníomhaíochtaí, agus faoi conas a úsáideadh na hacmhainní comhfhreagracha.
 • tuarascáil ina gcumhdaítear gach gné den bhainistíocht.
 • dearbhú urrúis ag na ceannairí ranna (Ard-Stiúrthóirí) go raibh gach idirbheart airgeadais faoina gcúram dleathach agus ceart.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?