Pääosastojen strategiset ja hallintosuunnitelmat sekä toimintakertomukset

Monivuotisissa strategisissa suunnitelmissa esitetään komission pääosastojen pitkän aikavälin strategiat ja tavoitteet. Pääosastojen hallintosuunnitelmissa puolestaan määritellään tulevan vuoden keskeiset toimet ja tuotokset. Toimintakertomuksissa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja resurssien käyttöä.

Strategiset suunnitelmat 2016–2020

Pääosastojen strategiset suunnitelmat perustuvat komission yleisiin tavoitteisiin ja pääosastojen omiin tavoitteisiin.

Yleiset tavoitteet perustuvat Junckerin komission 10:een poliittiseen painopistealueeseen, joiden edistymistä mitataan vaikutusindikaattoreiden avulla. Kaikkien pääosastojen on ilmaistava selkeästi, minkä poliittisen painopistealueen työhön ne osallistuvat ja miten.

Erityistavoitteet ovat pääosastokohtaisia. Tavoitteille on määritetty välitavoitteet ja tulosindikaattorit, joiden avulla työn edistymistä voidaan mitata ja siitä voidaan raportoida.

Hallintosuunnitelmat

Komission jokainen pääosasto laatii vuosittain hallintosuunnitelman, jossa kuvataan pääosaston keskeiset toimet ja tuotokset tulevalle vuodelle sekä niiden vaikutus asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Suunnitelmassa otetaan huomioon:

Strategisten ja hallintosuunnitelmien tarkoituksena on

 • auttaa komission pääosastoja sovittamaan omia tavoitteitaan komission yleisiin poliittisiin tavoitteisiin
 • suunnitella ja hallinnoida toimintaa resurssitehokkaasti
 • asettaa suoritusindikaattorit edistymisen seuraamiseksi vuoden aikana
 • kartoittaa keskeiset riskit, jotka voivat hankaloittaa tavoitteiden saavuttamista, ja ehdottaa ratkaisuja niiden torjumiseksi
 • muodostaa pohja tulosten raportoinnille vuosikertomuksessa
 • tehdä johtopäätöksiä aikaisemmista kokemuksista.

Vuotuiset toimintakertomukset

Vuosikertomusten avulla komissio voi arvioida, kuinka hyvin sen pääosastot ovat onnistuneet resurssiensa hyödyntämisessä ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Toimintakertomus on

 • analyysi keskeisten poliittisten tavoitteiden ja ydintoimintojen toteuttamisesta ja resurssien käytöstä
 • raportti kaikesta johtamisesta
 • pääosastojen johtajien vakuutus siitä, että kaikki heidän vastuullaan ollut varainkäyttö on ollut laillista ja asianmukaista.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
 • Keskeiset asiakirjat
 • Komission pääosastojen hallintosuunnitelmat 2014 English (en)
 • Komission pääosastojen vuosikertomukset 2014 English (en)
 • 2015 Commission departments' (DGs') Management Plans and Annual Activity Reports English (en)
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.