Pääosastojen hallintosuunnitelmat ja toimintakertomukset

Pääosastot määrittelevät hallintosuunnitelmissaan tulevan vuoden toimintapoliittiset tavoitteet. Toimintakertomuksissa arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista ja resurssien käyttöä.

Hallintosuunnitelmat

Komission jokainen pääosasto laatii vuosittain hallintosuunnitelmansa, jossa sen pitkän aikavälin strategia konkretisoidaan yleisiksi ja erityisiksi tavoitteiksi. Tavoitteissa otetaan huomioon

Hallintosuunnitelman tarkoituksena on

  • auttaa komission pääosastoja mukauttamaan omia tavoitteitaan komission yleisten poliittisten tavoitteiden kanssa
  • suunnitella ja hallinnoida toimintaa resurssitehokkaasti
  • asettaa suoritusindikaattorit edistymisen seuraamiseksi vuoden kuluessa
  • kartoittaa keskeiset riskit, jotka voivat hankaloittaa tavoitteiden saavuttamista, ja ehdottaa ratkaisuja niiden torjumiseksi
  • muodostaa pohja tulosten raportoinnille vuosikertomuksessa
  • tehdä johtopäätöksiä aikaisemmista kokemuksista.

Vuosittaiset toimintakertomukset

Vuosikertomusten avulla komissio voi arvioida, kuinka hyvin sen pääosastot ovat onnistuneet resurssiensa hyödyntämisessä ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Toimintakertomukset ovat

  • analyysi keskeisten poliittisten tavoitteiden ja ydintoimintojen toteuttamisesta ja vastaavien resurssien käytöstä
  • raportti kaikesta johtamisesta
  • pääosastojen johtajien vakuutus siitä, että kaikki heidän vastuullaan ollut varainkäyttö on ollut laillista ja asianmukaista.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.