Peadirektoraatide juhtimiskavad ja tegevusaruanded

Peadirektoraatide juhtimiskavades määratakse kindlaks järgmise aasta poliitikaeesmärgid. Tegevusaruannetes hinnatakse seda, kui suures ulatuses eelmise aasta eesmärgid saavutati ning milliseid ressursse selleks kasutati.

Juhtimiskavad

Igal aastal koostab iga komisjoni peadirektoraat juhtimiskava, kus selle pikaajaline strateegia esitatakse üldiste ja konkreetsete eesmärkidena, kajastades

Juhtimiskava eesmärk on

 • aidata komisjoni peadirektoraatidel viia oma eesmärgid kooskõlla komisjoni üldiste poliitiliste eesmärkidega;
 • kavandada ja hallata tegevusi seatud eesmärkide saavutamiseks, kasutades ressursse tõhusalt;
 • kehtestada tulemuslikkuse näitajad, et jälgida edasiminekut aasta jooksul;
 • teha kindlaks peamised riskid, mis võivad mõjutada eesmärkide saavutamist, ja pakkuda lahendusi nende maandamiseks;
 • anda alus tulemustest teatamisele iga-aastases tegevusaruandes;
 • teha järeldusi varasemate kogemuste põhjal.

Iga-aastased tegevusaruanded

Tegevusaruanded võimaldavad komisjonil hinnata, kuidas peadirektoraadid on ressursside haldamise ja eesmärkide saavutamisega toime tulnud.

Aruandeid kasutatakse

 • ülevaatena selle kohta, kuidas peamised poliitikaeesmärgid on saavutatud ja põhitegevused ellu viidud ning kuidas vastavaid ressursse on kasutatud;
 • kõiki juhtimise tahke hõlmava aruandena;
 • peadirektoraatide juhtide (peadirektorite) kinnitusena selle kohta, et kõik nende vastutusalas tehtud rahalised tehingud olid õiguspärased ja korrektsed.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
 • Põhidokumendid
 • Komisjoni osakondade (peadirektoraatide) 2014. aasta juhtimiskavad English (en)
 • Komisjoni osakondade (peadirektoraatide) 2014. aasta tegevusaruanded English (en)
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?