Afdelingernes strategi-/forvaltningsplaner og aktivitetsrapporter

De flerårige strategiplaner fastlægger Kommissionens afdelingers langsigtede strategier og mål, mens forvaltningsplanerne fastlægger tiltag og output for det kommende år. Aktivitetsrapporterne viser, hvordan det foregående års mål blev opnået, og hvilke ressourcer der blev anvendt.

Strategiplaner for 2016-2020

Afdelingernes strategiplaner er bygget op omkring Kommissionens overordnede mål og afdelingernes specifikke mål.

De overordnede mål bygger på Juncker-Kommissionens 10 politiske prioriteter og understøttes af virkningsindikatorer, der hjælper med at måle, hvor langt man er nået med at opfylde dem. Alle afdelinger er blevet bedt om at forklare tydeligt, hvilke af Kommissionens prioriteter de bidrager til, og på hvilken måde.

De specifikke mål er skræddersyede mål for hvert generaldirektorat. De suppleres af resultatindikatorer, milepæle og mål, så det er muligt at måle og rapportere om afdelingen fremskridt hen imod de specifikke mål.

Forvaltningsplaner

Hvert år udarbejder Kommissionens afdelinger en forvaltningsplan, som fastlægger de primære tiltag og output for det kommende år, og hvordan disse vil bidrage til at nå de fastlagte mål. Forvaltningsplanen tager højde for:

Formålet med strategi- og forvaltningsplanerne er at:

 • hjælpe Kommissionens afdelinger med at tilpasse deres individuelle mål til Kommissionens overordnede politiske mål
 • planlægge og forvalte aktiviteter til opnåelse af målene, med en effektiv anvendelse af ressourcerne
 • fastsætte resultatindikatorer for overvågning af fremskridtet i løbet af året
 • udpege de største risici, der kan have indflydelse på opnåelse af målene, og foreslå, hvordan de skal takles
 • danne grundlag for rapportering om resultaterne i den årlige aktivitetsrapport
 • drage konklusioner ud fra tidligere erfaringer.

De årlige aktivitetsrapporter

Med aktivitetsrapporterne kan Kommissionen vurdere, hvordan dens afdelinger har klaret sig med hensyn til at forvalte ressourcerne og opnå målene.

Rapporten fungerer som:

 • en beretning om, hvordan de vigtigste politiske mål og kerneaktiviteter er blevet opnået, og hvilke ressourcer der er anvendt
 • en rapport om alle aspekter af forvaltningen
 • en revisionserklæring fra afdelingernes ledere (generaldirektørerne), der bekræfter, at alle finansielle transaktioner under deres ansvar har været lovlige og korrekte.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
 • Vigtige dokumenter
 • Forvaltningsplaner og årlige aktivitetsrapporter for Kommissionens afdelinger (GD'er) for 2015 English (en)
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?