Afdelingernes forvaltningsplaner og aktivitetsrapporter

Afdelingernes forvaltningsplaner fastsætter et politisk mål for det kommende år. Aktivitetsrapporter viser, hvordan det foregående års mål blev opnået, og hvilke ressourcer der blev anvendt.

Forvaltningsplaner

Hvert år fastlægger Kommissionens afdelinger forvaltningsplaner, der omdanner den langsigtede strategi til mere generelle og specifikke mål, der afspejler:

Formålet med forvaltningsplanen er at:

  • hjælpe Kommissionens afdelinger med at tilpasse deres individuelle mål til Kommissionens overordnede politiske mål
  • planlægge og forvalte aktiviteter til opnåelse af målene, med en effektiv anvendelse af ressourcerne
  • fastsætte resultatindikatorer for overvågning af fremskridtet i løbet af året
  • udpege de største risici, der kan have indflydelse på opnåelse af målene, og foreslå, hvordan de skal takles
  • danne grundlag for rapportering om resultaterne i den årlige aktivitetsrapport
  • drage konklusioner af, hvad tidligere erfaringer har vist.

Årlige aktivitetsrapporter

Med aktivitsrapporterne kan Kommissionen vurdere, hvordan dens afdelinger har klaret sig med hensyn til at forvalte ressourcerne og opnå målene.

Rapporten fungerer som:

  • en beretning om, hvordan de vigtigste politiske mål og kerneaktiviteter er blevet opnået, og hvilke ressourcer der er anvendt
  • en rapport om alle aspekter af forvaltningen
  • en revisionserklæring fra afdelingernes ledere (generaldirektørerne), der bekræfter, at alle finansielle transaktioner under deres ansvar var lovlige og korrekte.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?