Plány řízení generálních ředitelství a zprávy o jejich činnosti

Prostřednictvím plánů řízení stanovují generální ředitelství své cíle pro nadcházející rok. Zprávy o činnosti pak shrnují, do jaké míry bylo stanovených cílů dosaženo a jak k tomu účelu byly zužitkovány zdroje.

Plány řízení

každý útvar Komise každoročně připravuje plán řízení, který konkretizuje dlouhodobé strategie a formuluje obecné i konkrétní cíle. Zohledňují se přitom:

Účelem plánů řízení je:

  • pomáhat útvarům Komise sjednocovat jejich cíle s obecnými politickými prioritami Komise
  • plánování a řízení činností směřujících k plnění cílů za účelného využívání zdrojů
  • stanovování výkonnostních ukazatelů k průběžnému monitorování pokroku během daného roku
  • odhalování hlavních rizik, která mohou ohrozit stanovené cíle a jejich eliminaci
  • poskytnout podklady pro zprávy o výsledcích a výroční zprávy o činnosti
  • učinit závěry a poučit se ze získaných zkušeností.

Výroční zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti umožňují Komisi posuzovat, jak úspěšné jsou jednotlivé útvary při řízení svých zdrojů a dosahování stanovených cílů.

Zprávy slouží k:

  • dokládání toho, do jaké míry bylo dosaženo klíčových politických cílů, jak byly vykonávány hlavní činnosti a využity příslušné zdroje
  • sestavování zpráv o veškerých aspektech řízení
  • prohlášení ze strany vedoucích pracovníků (generálních ředitelů), že veškeré finanční transakce spadající do jejich působnosti byly provedeny náležitě a v souladu se zákonem.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?