Plány řízení generálních ředitelství a zprávy o jejich činnosti

Prostřednictvím plánů řízení stanovují generální ředitelství své cíle pro nadcházející rok. Zprávy o činnosti pak shrnují, do jaké míry bylo stanovených cílů dosaženo a jak k tomu účelu byly zužitkovány zdroje.

Plány řízení

každý útvar Komise každoročně připravuje plán řízení, který konkretizuje dlouhodobé strategie a formuluje obecné i konkrétní cíle. Zohledňují se přitom:

 • hlavní politické priority Komise, zejména ty uvedené ve strategii Evropa 2020, Projevu předsedy Komise o stavu Evropské unie (2013 English (en), 2012 Deutsch (de)English (en)français (fr)português (pt), 2011 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) , 2010 Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) ) a pracovním programu Komise
 • dostupné zdroje podle aktuálního rozpočtu DeutschEnglishfrançais.

Účelem plánů řízení je:

 • pomáhat útvarům Komise sjednocovat jejich cíle s obecnými politickými prioritami Komise
 • plánování a řízení činností směřujících k plnění cílů za účelného využívání zdrojů
 • stanovování výkonnostních ukazatelů k průběžnému monitorování pokroku během daného roku
 • odhalování hlavních rizik, která mohou ohrozit stanovené cíle a jejich eliminaci
 • poskytnout podklady pro zprávy o výsledcích a výroční zprávy o činnosti
 • učinit závěry a poučit se ze získaných zkušeností.

Výroční zprávy o činnosti

Zprávy o činnosti umožňují Komisi posuzovat, jak úspěšné jsou jednotlivé útvary při řízení svých zdrojů a dosahování stanovených cílů.

Zprávy slouží k:

 • dokládání toho, do jaké míry bylo dosaženo klíčových politických cílů, jak byly vykonávány hlavní činnosti a využity příslušné zdroje
 • sestavování zpráv o veškerých aspektech řízení
 • prohlášení ze strany vedoucích pracovníků (generálních ředitelů), že veškeré finanční transakce spadající do jejich působnosti byly provedeny náležitě a v souladu se zákonem.

Oblíbené odkazy

 • Víceletý finanční rámec Deutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?