Planering och beredning

Kommissionen planerar sin verksamhet och ny lagstiftning utifrån de politiska prioriteringar som kommissionsordföranden har fastställt.

Planering av verksamheten

På kommissionsnivå: I sitt arbetsprogram redogör kommissionen för hur kommissionsordförandens politiska prioriteringar ska omsättas i praktiken. Det här är de övergripande målen:

  • Föra EU ur den ekonomiska krisen och skapa hållbar tillväxt och nya jobb (Europa 2020-strategin)
  • Stärka EU-medborgarnas rättigheter och säkerhet
  • Gå i bräschen för klimatarbetet
  • Stärka EU:sroll i världen

På avdelningsnivå: Varje kommissionsavdelning tar fram en förvaltningsplan Englishsom omsätter den egna långsiktiga strategin i allmänna och specifika mål med hänsyn till

  • kommissionens viktigaste politiska prioriteringar, särskilt Europa 2020-strategin och kommissionens arbetsprogram
  • planerade resurser i budgetförslaget DeutschEnglishfrançais.

Beredning av lagstiftning

Innan kommissionen lägger fram ett lagförslag går den igenom befintlig lagstiftning och gör en konsekvensbedömning Englishför att utvärdera initiativets ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Man beaktar även nya förutsättningar och aktuella problem i Europa som kan påverka den nya lagstiftningen.

Kommissionen måste dessutom höra berörda parter och andra institutioner och inhämta yttranden från de nationella parlamenten och regeringarna.

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner eller samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Populära länkar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?