Planering och beredning

Kommissionen planerar sin verksamhet och ny lagstiftning utifrån de politiska prioriteringar som kommissionsordföranden har fastställt.

Planering av verksamheten

På kommissionsnivå: I sitt arbetsprogram redogör kommissionen för hur kommissionsordförandens politiska prioriteringar ska omsättas i praktiken.

Beredning av lagstiftning

Innan kommissionen lägger fram ett lagförslag går den igenom befintlig lagstiftning och gör en konsekvensbedömning Englishför att utvärdera initiativets ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Man beaktar även nya förutsättningar och aktuella problem i Europa som kan påverka den nya lagstiftningen.

Kommissionen måste dessutom höra berörda parter och andra institutioner och inhämta yttranden från de nationella parlamenten och regeringarna.

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner eller samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Populära länkar

  • Kommissionsordförandens politiska femårsriktlinjer pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
  • Bakgrundsmaterial
  • Sammanfattande rapport – årlig förvaltnings- och resultatrapport för EU:s budget English (en)
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?