Plánovanie a príprava

Komisia plánuje svoje činnosti, vrátane prípravy novej legislatívy, na základe politických priorít stanovených jej predsedom.

Plánovanie činností

Na úrovni Komisie:  pracovný program Komisie je dokument, v ktorom sa uvádza, ako Komisia plánuje uviesť do praxe politické priority stanovené predsedom Komisie.

Príprava legislatívy

Pred predložením legislatívneho návrhu Komisia zhodnotí existujúce právne predpisy a uskutoční posúdeniu vplyvu English, aby ohodnotila možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy každej novej iniciatívy. Zohľadní sa aj najnovší vývoj a problémy vznikajúce v Európe a ich možný vplyv na novú legislatívu.

Komisia musí takisto uskutočniť konzultácie so zainteresovanými stranami a ďalšími inštitúciami a vyžiadať si stanovisko od národných parlamentov a vlád.

Ak chcete odoberať elektronické notifikácie o nových plánoch realizácie a/alebo verejných konzultáciách, prihláste sa k odberu služby Činnosti Európskej komisie – Notifikácie. Ak zastupujte organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť ovplyvňuje politiky alebo rozhodovací proces inštitúcií EÚ, zaregistrujte sa v Registri transparentnosti EÚ.

Obľúbené odkazy

  • Politické usmernenia predsedu Komisie na päťročné obdobie pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?