Plānošana un sagatavošana

Komisija plāno savu darbu (tostarp izstrādā jaunus tiesību aktus), balstoties uz tās priekšsēdētāja noteiktajām politiskajām prioritātēm.

Darba plānošana

Komisijas līmenī:  Komisijas darba programmā redzams, kā Komisija plāno praksē īstenot politiskās prioritātes, ko noteicis tās priekšsēdētājs.

Pirms tiesību aktu izstrādes

Pirms tiesību akta ierosināšanas Komisija izvērtē jau esošos tiesību aktus un izstrādā ietekmes novērtējumu English, kurā novērtē ikvienas jaunās iniciatīvas iespējamo ietekmi uz ekonomiku, vidi un sociālo jomu.  Vērā ņem arī situācijas izmaiņas un attīstības tendences Eiropā, kas var atstāt iespaidu uz jauno tiesību aktu.

Komisijai arī jāapspriežas ar ieinteresētajām personām un citām iestādēm, lai uzzinātu to viedokli, kā arī jālūdz atzinumi no dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

Lai saņemtu e-pastus ar informāciju par jauniem rīcības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām, abonējiet paziņojumus vietnē “Eiropas Komisija darbā”. Savukārt, ja pārstāvat tādu organizāciju vai esat tāda pašnodarbināta persona, kuras darbība ietekmē politiku un lēmumu pieņemšanu ES iestādēs, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā.

Iecienītas saites

  • Komisijas priekšsēdētāja politikas pamatnostādnes pieciem gadiem pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?