Planavimas ir parengiamasis darbas

Komisija planuoja savo darbą, be kita ko, rengdama naujus teisės aktus, remdamasi pirmininko nustatytais politikos prioritetais.

Darbo planavimas

Komisijos lygmeniu:Komisijos darbo programos matyti, kaip Komisija ketina praktiškai įgyvendinti pirmininko nustatytus politikos prioritetus.

Teisės aktų rengimas

Prieš siūlydama teisės aktus Komisija apžvelgia galiojančius teisės aktus ir atlieka poveikio vertinimą English, kad nustatytų galimus bet kurios naujos iniciatyvos ekonominius ir socialinius padarinius bei poveikį aplinkai. Taip pat atsižvelgiama į naujas aplinkybes bei aktualius klausimus Europoje ir galimą jų poveikį naujiems teisės aktams.

Komisija taip pat privalo konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis ir kitomis institucijomis, kad sužinotų jų nuomonę, bei prašyti, kad ją pareikštų ir nacionaliniai parlamentai bei vyriausybės.

Jei norite gauti e. paštu pranešimus apie naujus planus ar viešas konsultacijas, juos užsiprenumeruokite puslapyje „Komisijos darbas – Pranešimai“, o jeigu atstovaujate organizacijai ar esate savarankiškai dirbantis asmuo ir jūsų veikla turi įtakos ES institucijų vykdomai politikai ir sprendimų priėmimo procesams, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Populiarios nuorodos

  • Komisijos Pirmininko penkerių metų politikos gairės pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?