Pleanáil agus ullmhú

Déanann an Coimisiún a chuid oibre a phleanáil, lena n-áirítear reachtaíocht nua a dhréachtú, bunaithe ar na tosaíochtaí polaitiúla atá leagtha síos ag an Uachtarán.

Obair pleanála

Ar leibhéal an Choimisiúin: Léirítear i gClár Oibre an Choimisiúin conas atá sé beartaithe ag an gCoimisiún na tosaíochtaí polaitiúla atá leagtha amach ag an Uachtarán a chur i bhfeidhm ar bhonn praiticiúil. Is iad na cuspóirí uileghabhálacha ná:

  • Straitéis Eoraip 2020 slán a fhágáil leis an ngéarchéim eacnamaíoch agus fás agus jabanna inbhuanaithe a chruthú
  • cearta agus slándáil shaoránaigh na hEorpa a fheabhsú
  • a bheith ar thús cadhnaíochta maidir leis an athrú aeráide
  • cur le ról na hEorpasa domhan.

Ar leibhéal na roinne:  Bunaíonn gach roinn de chuid an Choimisiúin plean bainistíochta Englishina ndéantar cuspóirí ginearálta agus sonracha dá straitéis, agus ina léirítear:

  • príomhthosaíochtaí beartais an Choimisiúin, go háirithe Straitéis Eoraip 2020 agus clár oibre an Choimisiúin
  • na hacmhainní atá beartaithe sa dréachtbhuiséad DeutschEnglishfrançais.

Reachtaíocht a ullmhú

Sula ndéanann sé reachtaíocht a bheartú, déanann an Coimisiún na dlíthe atá ann cheana a mheas agus déanann sé measúnú tionchair Englishchun measúnú a dhéanamh ar na hiarmhairtí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ag tionscnamh nua ar bith.  Déantar cásanna agus saincheisteanna nua atá ag teacht chun cinn san Eoraip agus na himpleachtaí a d’fhéadfadh a bheith acu ó thaobh na reachtaíochta nua a chur san áireamh freisin.

Ní mór don Choimisiún freisin dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara agus le hinstitiúidí eile chun a gcuid tuairimí a fháil agus tuairimí a lorg freisin ó na parlaimintí náisiúnta agus na rialtais náisiúnta.

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mbun oibre – Fógraí nó, más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a thugann faoi ghníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE.

Naisc mhóréilimh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?