Planeerimine ja ettevalmistamine

Komisjon kavandab oma tööd, sealhulgas uute õigusaktide koostamist, presidendi määratud poliitiliste prioriteetide alusel.

Töö planeerimine

Komisjoni tasandil:  komisjoni tööprogrammis kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb anda presidendi määratud poliitilistele eesmärkidele praktilise väljundi.

Õigusaktide ettevalmistamine

Enne õigusakti kohta ettepaneku tegemist vaatab komisjon üle olemasolevad õigusaktid ja teostab mõjuhindamise English, et hinnata mis tahes uue algatuse võimalikku majanduslikku, sotsiaalset või keskkonnamõju. Samuti tuleb arvesse võtta uusi olukordi ja probleeme Euroopas ning nende võimalikku mõju uuele õigusaktile.

Komisjon peab ka konsulteerima huvitatud poolte ja muude institutsioonidega ning küsima liikmesriikide parlamentide ja valitsuste arvamust.

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti vahendusel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – teated või kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutavat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.

Lingid

  • Presidendi viie aasta poliitilised suunised pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
  • Põhidokumendid
  • Kokkuvõttev aruanne - Iga-aastane aruanne ELi eelarve haldamise ja tulemuslikkuse kohta English (en)
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?