Planeerimine ja ettevalmistamine

Komisjon kavandab oma tööd, sealhulgas uute õigusaktide koostamist, presidendi määratud poliitiliste prioriteetide alusel.

Töö planeerimine

Komisjoni tasandil:  komisjoni tööprogrammis kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb anda presidendi määratud poliitilistele eesmärkidele praktilise väljundi. Üldeesmärgid on järgmised:

  • strateegia „Euroopa 2020” majanduskriisist väljumiseks ning jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomiseks ;
  • Euroopa kodanike õiguste ja turvalisuse suurendamine;
  • juhtroll kliimamuutuste küsimustes;
  • Euroopa rolli tugevdamine maailmas.

Peadirektoraatide tasandil: komisjoni iga peadirektoraat koostab juhtimiskava English, kus selle pikaajaline strateegia esitatakse üldiste ja konkreetsete eesmärkidena, kajastades

  • komisjoni peamisi poliitilisi prioriteete, eelkõige strateegiat „Euroopa 2020” ja komisjoni tööprogrammi;
  • eelarveprojektis DeutschEnglishfrançaiskavandatud ressursse.

Õigusaktide ettevalmistamine

Enne õigusakti kohta ettepaneku tegemist vaatab komisjon üle olemasolevad õigusaktid ja teostab mõjuhindamise English, et hinnata mis tahes uue algatuse võimalikku majanduslikku, sotsiaalset või keskkonnamõju. Samuti tuleb arvesse võtta uusi olukordi ja probleeme Euroopas ning nende võimalikku mõju uuele õigusaktile.

Komisjon peab ka konsulteerima huvitatud poolte ja muude institutsioonidega ning küsima liikmesriikide parlamentide ja valitsuste arvamust.

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti vahendusel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – teated või kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutavat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.

Lingid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?