Προγραμματισμός και προετοιμασία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμματίζει τις εργασίες της, στις οποίες περιλαμβάνεται και η προετοιμασία νέας νομοθεσίας, με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει ο πρόεδρός της.

Προγραμματισμός εργασιών

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  στο πρόγραμμα εργασίας της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πώς σκοπεύει να μετουσιώσει σε πράξη τις πολιτικές προτεραιότητες που έθεσε ο πρόεδρός της.

Προετοιμασία νομοθετικών πράξεων

Προτού προτείνει έναν νέο νόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία και πραγματοποιεί εκτίμηση επιπτώσεων English, για να αξιολογήσει τον πιθανό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που θα είχε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία.  Λαμβάνει επίσης υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη καθώς και τα τρέχοντα ζητήματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει επίσης να διενεργεί διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλα θεσμικά όργανα, ενώ ζητά επίσης τη γνώμη των εθνικών κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

Για να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τους νέους χάρτες πορείας και/ή τις δημόσιες διαβουλεύσεις, εγγραφείτε στην ιστοσελίδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον – Κοινοποιήσεις ή, εφόσον εκπροσωπείτε οργανισμό ή είστε αυτοαπασχολούμενος και οι δραστηριότητές σας επηρεάζουν την πολιτική και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Δημοφιλείς σύνδεσμοι

  • Πολιτικές κατευθύνσεις του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επόμενη πενταετία pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;