Планиране и подготовка

Комисията планира своята работа, включително изготвянето на ново законодателство, въз основа на политическите приоритети, определени от нейния председател.

Планиране на работата

На равнище Комисия:  Работната програма на Комисията показва как тя планира да приложи на практика политическите приоритети, зададени от

Подготвяне на законодателството

Преди да предложи законодателство, Комисията прави преглед на съществуващите закони и извършва оценка на въздействието English, за да оцени евентуалните икономически, социални и екологични последствия от всяка нова инициатива. Вземат се предвид също така възможните последствия върху новото законодателство на актуалните проблеми и ситуации в Европа.

Комисията трябва също да потърси мнението на заинтересованите лица и на другите институции, както и на парламентите на държавите от ЕС и техните правителства.

За да получавате известия по електронната поща за нови пътни карти и/или обществени консултации, регистрирайте се в Комисията в действие — Известия или, ако представлявате организация или самостоятелно заето лице, което извършва дейности, влияещи върху процесите на изготвяне на политики и вземане на решения в институциите на ЕС, в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Популярни връзки

  • Петгодишни политически насоки на председателя pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) hrvatski (hr) português (pt)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
  • Основни документи
  • Обобщаващ доклад – Годишен отчет за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС English (en)
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?