Konsekvensbedömningar och samråd

Innan kommissionen föreslår en ny lag gör den konsekvensbedömningar och håller ett brett samråd med berörda parter.

Det första kommissionen gör när den börjar arbeta med ett nytt lagförslag eller initiativ är att utvärdera dess potentiella ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Det gör man med hjälp av en konsekvensbedömning som

  • förbättrar förslagets kvalitet eftersom initiativtagarna får ta ansvar för initiativets konsekvenser
  • innehåller en samlad analys av initiativets kostnader och vinster och dess viktigaste effekter för ekonomi, arbetsmarknad och miljö
  • ser till att man verkligen tar hänsyn till relevant intern expertis och berörda parters synpunkter
  • bidrar till att initiativ inom olika politikområden drar åt samma håll
  • uppfyller både redovisnings- och öppenhetskraven (publiceras på nätet när förslaget i fråga har antagits)
  • klargör varför initiativet behövs på EU-nivå (eller inte behövs) och varför man gör som man gör.

Samråd

Offentliga samråd med aktörer och berörda parter är den viktigaste metoden för att samla in de rön och synpunkter som krävs för att testa nya idéer, skapa samförstånd och formulera förslag som passar alla 28 EU-länder.

I olika faser av lagstiftningsförfarandet måste kommissionen därför

  • samråda med berörda parter, t.ex. icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och företrädare för näringslivet och arbetsmarknadsorganisationerna
  • rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (som företräder olika socioekonomiska organisationer i EU) och Regionkommittén (som företräder lokala och regionala myndigheter)
  • inhämta yttranden från de nationella parlamenten och regeringarna.

Allmänhet, näringsliv och organisationer kan delta i samråden på webbplatsen Din röst i Europa.

Om du vill få mejl när det kommer nya färdplaner eller samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Populära länkar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?