Ocena učinka – Posvetovanje

Komisija pred sprejetjem novega zakonodajnega predloga pripravi oceno učinka in se posvetuje z deležniki.

Evropska komisija pri pripravi novega zakonodajnega predloga ali pobude najprej oceni potencialne ekonomske, socialne in okoljske posledice. V ta namen pripravi oceno učinka . Z njo želi:

 • izboljšati kakovost predlogov, saj so snovalci politike odgovorni za oceno učinka svojih predlogov;
 • pripraviti celovito analizo stroškov in koristi ter pomembnih ekonomskih, socialnih in/ali okoljskih učinkov novih pobud;
 • zagotoviti, da se uporabi lastno strokovno znanje in upošteva mnenje deležnikov;
 • uveljaviti doslednost pobud na vseh področjih;
 • zagotoviti odgovornost in preglednost (objava na spletu po sprejemu predloga);
 • pojasniti razloge za nujnost ukrepanja (ali neukrepanja) na ravni EU in izbiro določenega ukrepa.

Posvetovanje

Komisija z javnimi posvetovanji deležnikov in zainteresiranih strani zbira podatke in mnenja za pripravo predlogov, sprejemljivih za vseh 28 držav članic. Ob tem želi tudi preveriti različne zamisli in doseči soglasje vseh strani.

Komisija se mora na različnih stopnjah zakonodajnega postopka posvetovati z:

 • deležniki, denimo nevladnimi organizacijami, lokalnimi organi, predstavniki gospodarstva in socialnih partnerjev (sindikati in delodajalci);
 • Evropskim ekonomsko-socialnim odborom, ki zastopa različne družbeno-gospodarske organizacije v EU, in Odborom regij, v katerem so predstavniki lokalnih in regionalnih organov;
 • za mnenje zaprositi parlamente in vlade držav članic.

Državljani, podjetja in organizacije lahko s sodelovanjem v javnem posvetovanju pomagajo oblikovati politike EU.


Elektronska obvestila o novih časovnicah in/ali javnih posvetovanjih naročite na strani Delo Evropske komisije – Obvestila ali, če zastopate organizacijo ali kot samozaposleni izvajate dejavnosti, ki vplivajo na politiko in proces odločanja v institucijah EU, na strani Registra EU za preglednost.

Zanimive povezave

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
 • Načrtovane ocene učinka English (en) hrvatski (hr)
 • Poročila o ocenah učinka English (en) hrvatski (hr)
 • Splošna načela in osnovne zahteve za posvetovanje z zainteresiranimi stranmi dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Register za preglednost
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?