Posúdenia vplyvu – konzultácie

Pred predložením návrhov nových právnych predpisov uskutočňuje Komisia posúdenia vplyvu a rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami.

Na začiatku prípravy nového právneho predpisu Komisia v prvom rade ohodnotí možné hospodárske, sociálne a environmentálne dosahy prostredníctvom posúdenia vplyvu , ktoré:

 • prispieva k zlepšovaniu kvality politických návrhov tým, že zakladá zodpovednosť tvorcov politík za zhodnotenie vplyvu nimi navrhovaných opatrení;
 • poskytuje integrovanú analýzu nákladov a prínosov a hlavných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych dosahov nových iniciatív;
 • zabezpečuje spoločné využitie relevantných interných skúseností a podnetov zúčastnených strán;
 • pomáha zachovať konzistentnosť iniciatív naprieč politickými oblasťami;
 • je kontrolovateľné aj transparentné (uverejnené online po schválení návrhu, ku ktorému sa viaže);
 • vysvetľuje prečo je alebo nie je potrebné vykonať opatrenie na úrovni EÚ a prečo bolo vybrané predmetné riešenie.

Konzultácie

Verejné konzultácie so zainteresovanými a zaangažovanými stranami sú hlavným zdrojom získavania dôkazov a názorov potrebných pri tvorbe návrhov vhodných pre EÚ zloženú z 28 krajín. Takisto sú prostriedkom na preverenie zámerov a dosahovanie konsenzu.

V rozličných štádiách legislatívneho postupu musí Komisia:

 • uskutočniť konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sú mimovládne organizácie, miestne orgány, zástupcovia priemyslu a sociálni partneri (zástupcovia odborov a zamestnávateľských organizácií);
 • konzultovať Európsky hospodársky a sociálny výbor (ktorý zastupuje rozličné socio-ekonomické organizácie z EÚ) a Výbor regiónov (zástupcovia miestnych a regionálnych samosprávnych orgánov);
 • požiadať národné parlamenty a vlády o stanovisko.

Občania a jednotlivci, podniky a organizácie sa môžu do procesu konzultácie zapojiť prostredníctvom webovej lokality pre verejné konzultácie.

Ak chcete odoberať elektronické notifikácie o nových plánoch realizácie a/alebo verejných konzultáciách, prihláste sa k odberu služby Činnosti Európskej komisie – Notifikácie. Ak zastupujte organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť ovplyvňuje politiky alebo rozhodovací proces inštitúcií EÚ, zaregistrujte sa v Registri transparentnosti EÚ.

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
 • Plánované posúdenia vplyvu (plány realizácie) English (en) hrvatski (hr)
 • Uskutočnené posúdenia vplyvu English (en) hrvatski (hr)
 • Všeobecné zásady a minimálne normy pre konzultácie so zainteresovanými stranami dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Register transparentnosti
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?