Oceny skutków – Konsultacje

Przed przedstawieniem wniosków dotyczących nowych przepisów Komisja przeprowadza oceny skutków i organizuje szerokie konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Przystępując do pracy nad nowym aktem prawnym lub inicjatywą, Komisja przeprowadza najpierw ocenę możliwych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych, czyli tzw. ocenę skutków , która:

 • przyczynia się do poprawy jakości wniosków dotyczących polityki dzięki nałożeniu na osoby kształtujące politykę odpowiedzialności za skutki proponowanych przez nie środków;
 • stanowi zintegrowaną analizę kosztów i korzyści, a także analizę istotnego gospodarczego, społecznego lub środowiskowego wpływu wywieranego przez nowe inicjatywy;
 • zapewnia wykorzystywanie odpowiedniej wewnętrznej wiedzy eksperckiej z uwzględnieniem wkładu zainteresowanych stron;
 • pomaga zapewnić spójność inicjatyw w ramach różnych obszarów polityki;
 • jest rozliczalna i przejrzysta (publikacja on-line po przyjęciu wniosku, którego dotyczy);
 • wyjaśnia dlaczego podjęcie (lub niepodjęcie) działania na szczeblu UE jest konieczne i dlaczego zdecydowano się na dany sposób działania.

Konsultacje

Konsultacje społeczne z udziałem zainteresowanych stron stanowią główny sposób gromadzenia materiałów i opinii potrzebnych do opracowania wniosków odpowiadających oczekiwaniom 28 krajów UE, przetestowania pomysłów i wypracowania porozumienia.

Na różnych etapach procedury stanowienia prawa Komisja ma obowiązek:

 • przeprowadzać konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym organizacjami pozarządowymi, samorządami terytorialnymi, przedstawicielami przedsiębiorstw danego sektora oraz „partnerami społecznymi” (przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców);
 • przeprowadzać konsultacje z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (będącym przedstawicielem różnych organizacji społeczno-gospodarczych w UE) oraz z Komitetem Regionów (zrzeszającym przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych);
 • zasięgać opinii parlamentów narodowych i rządów.

Osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje mogą brać udział w procedurze konsultacji za pośrednictwem strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym.

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych planach Komisji i / lub konsultacjach społecznych, zamów subskrypcję w serwisie „Jak działa Komisja Europejska – Powiadomienia”. Osobyreprezentujące organizacje lub prowadzące na własny rachunek działalność mającą wpływ na politykę i procesy podejmowania decyzji instytucji UE mogą zamówić subskrypcję w serwisie „Unijny rejestr służący przejrzystości”.

Ciekawe linki

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
 • Planowane oceny skutków (kalendarz) English (en) hrvatski (hr)
 • Sprawozdania z oceny skutków English (en) hrvatski (hr)
 • Ogólne zasady i minimalne normy dotyczące konsultacji z zainteresowanymi stronami dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Rejestr służący przejrzystości
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?