Effectbeoordelingen - Raadplegingen

Voordat zij met een voorstel voor nieuwe wetgeving komt, maakt de Commissie eerst een effectbeoordeling en raadpleegt zij de belanghebbenden.

Wanneer de Commissie met de voorbereiding van nieuwe wetgeving begint of een ander initiatief neemt, gaat zij eerst na wat de mogelijke economische, sociale en milieu-effecten ervan zijn. Zij doet dat aan de hand van een effectbeoordeling . Dit heeft als voordelen:

  • een beter beleidsvoorstel omdat de beleidsontwikkelaars ook moeten nagaan wat de mogelijke gevolgen van hun voorstel zijn
  • een geïntegreerde analyse van de kosten en baten en van de economische, sociale en milieu-effecten van nieuwe initiatieven
  • een goede benutting van de intern beschikbare expertise, en de input van belanghebbenden
  • meer samenhang tussen initiatieven op verschillende beleidsterreinen
  • een bijdrage aan verantwoording en transparantie (omdat de effectbeoordelingen op internet verschijnen zodra het voorstel is goedgekeurd)
  • motivering van de keuze voor maatregelen in EU-verband en van de gekozen aanpak

Raadplegingen

Een openbare raadpleging van alle betrokkenen en belanghebbenden is het belangrijkste middel om gegevens te verzamelen en meningen te peilen ter voorbereiding van voorstellen die op de steun kunnen rekenen van een EU die uit 28 landen bestaat. Daarnaast is het ook een middelen om ideeën uit te testen en een consensus te vormen.

In de verschillende fasen van de wetgevingsprocedure moet de Commissie advies inwinnen van:

  • belanghebbenden, zoals niet-gouvernementele organisaties, lokale autoriteiten, vertegenwoordigers van de industrie en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties)
  • het Europees Economisch en Sociaal Comité (dat de verschillende sociaaleconomische organisateis in de EU vertegenwoordigt) en het Comité van de Regio's (vertegenwoordigers van lokale en regionale besturen)
  • de nationale parlementen en regeringen

Particulieren, bedrijven en organisaties kunnen aan de raadpleging deelnemen via de website Openbare raadplegingen.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe routekaarten en/of openbare raadplegingen? Schrijf u dan in bij Europese Commissie aan het werk – Kennisgevingen. Tracht u voor een organisatie of als zelfstandige invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming van de Europese instellingen? Schrijf u dan in bij het Transparantieregister van de EU.

Meest gelezen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?