Ietekmes novērtējumi — Apspriešanās

Iekams Komisija nāk klajā ar jaunu tiesību akta priekšlikumu, tā veic ietekmes novērtējumu un apspriežas ar ieinteresētajām personām.

Sākot jauna tiesību akta vai iniciatīvas izstrādi, Komisija vispirms novērtē potenciālās sekas, ko tas atstās uz ekonomiku, sociālo jomu un vidi. Tālab tiek sagatavoti t.s. ietekmes novērtējumi , kas:

 • uzlabo politikas priekšlikumu kvalitāti, jo politikas veidotāji atbild par sava priekšlikuma ietekmes novērtēšanu;
 • ietver integrētu analīzi, kurā izvērtētas izmaksas un ieguvumi, kā arī jauno iniciatīvu būtiskākā ietekme ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā;
 • nodrošina iekšējo ekspertu zināšanu, kā arī ieinteresēto personu viedokļu izmantošanu;
 • palīdz veidot starp dažādām politikas jomām saskanīgākas iniciatīvas;
 • ir gan pārredzami, gan uzskaitāmi (tos publicē internetā , kolīdz pieņemts attiecīgais priekšlikums);
 • pamato, kāpēc ir (vai nav) vajadzīga rīcība ES līmenī un kāpēc izraudzīts tieši attiecīgais risinājums.

Apspriešanās

Sabiedriskās apspriešanas ar ieinteresētajām personām un aprindām ir galvenais veids, kā savāc faktu materiālu un viedokļus, kas vajadzīgi tādu priekšlikumu izstrādei, kuri veiksmīgi darbotos 28 dalībvalstu veidotā Eiropas Savienībā. Tās noder ideju pārbaudei un vienprātības rašanai.

Dažādos likumdošanas procedūras posmos Komisijai:

 • jāapspriežas ar tādām ieinteresētajām personām kā nevalstiskās organizācijas, vietējās iestādes, nozaru pārstāvji un sociālie partneri (arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvji);
 • jāapspriežas ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (pārstāv dažādas sociālekonomiskās organizācijas ES) un Reģionu komiteju (tajā darbojas vietējo un reģionālo iestāžu pārstāvji);
 • jālūdz atzinumi no valstu parlamentiem un valdībām.

Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas var piedalīties apspriešanas procedūrā sabiedrisko apspriešanu tīmekļa vietnē.

Lai saņemtu e-pastus ar informāciju par jauniem rīcības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām, abonējiet paziņojumus vietnē “Eiropas Komisija darbā”. Savukārt, ja pārstāvat tādu organizāciju vai esat tāda pašnodarbināta persona, kuras darbība ietekmē politiku un lēmumu pieņemšanu ES iestādēs, reģistrējieties ES pārredzamības reģistrā.

Iecienītas saites

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
 • Plānotie ietekmes novērtējumi (rīcības plāni) English (en) hrvatski (hr)
 • Ietekmes novērtējumu ziņojumi English (en) hrvatski (hr)
 • Vispārīgie principi un obligātie standarti, ko ievēro apspriešanās ar ieinteresētajām personām dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Pārredzamības reģistrs
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?