Poveikio vertinimai ir konsultacijos

Prieš siūlydama naujus teisės aktus, Komisija atlieka poveikio vertinimus ir plačiai konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis.

Pradėdama rengti naują teisės aktą ar iniciatyvą, Komisija pirmiausia įvertina galimus ekonominius bei socialinius padarinius ir poveikį aplinkai. Tai ji daro atlikdama poveikio vertinimus :

 • jais gerinama politikos pasiūlymų kokybė, nes politikos rengėjai tampa atsakingi už savo pasiūlymų poveikio vertinimą;
 • juose pateikiama integruota naujų iniciatyvų sąnaudų ir naudos bei svarbių ekonominių ir socialinių padarinių ir (arba) poveikio aplinkai analizė;
 • jais užtikrinama, kad būtų pasinaudota atitinkama vidine kompetencija ir suinteresuotųjų šalių indėliu;
 • jie padeda pasiekti, kad iniciatyvos būtų nuoseklios įvairiose politikos srityse,
 • jais užtikrinama atskaitomybė ir skaidrumas (jie paskelbiami internete , kai priimamas su jais susijęs pasiūlymas);
 • juose paaiškinama, kodėl būtina (arba nereikia) imtis veiksmų ES lygmeniu ir kodėl pasirinktas tam tikras veikimo būdas.

Konsultacijos

Viešos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir kitais besidominčiais asmenimis – pagrindinis faktų ir nuomonių rinkimo būdas. Jų reikia norint parengti pasiūlymus, tinkamus iš 28 valstybių sudarytai ES, išbandyti idėjas ir pasiekti bendrą sutarimą.

Įvairiais teisėkūros procedūros etapais Komisija privalo:

 • konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis – nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos valdžios institucijomis, pramonės atstovais ir socialiniais partneriais (profsąjungų ir darbdavių organizacijų atstovais);
 • konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu (kuriame atstovaujama įvairioms socialinėms ir ekonominėms ES organizacijoms) ir Regionų komitetu (vietos ir regionų valdžios institucijų atstovais);
 • sužinoti nacionalinių parlamentų ir vyriausybių nuomones.

Individualūs asmenys, įmonės ir organizacijos gali dalyvauti konsultacijose naudodamiesi viešų konsultacijų svetaine.

Jei norite gauti e. paštu pranešimus apie naujus planus ar viešas konsultacijas, juos užsiprenumeruokite puslapyje „Komisijos darbas – Pranešimai“, o jeigu atstovaujate organizacijai ar esate savarankiškai dirbantis asmuo ir jūsų veikla turi įtakos ES institucijų vykdomai politikai ir sprendimų priėmimo procesams, užsiregistruokite ES skaidrumo registre.

Populiarios nuorodos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
 • Poveikio vertinimo planavimas (gairės) English (en) hrvatski (hr)
 • Poveikio vertinimo ataskaitos English (en) hrvatski (hr)
 • Konsultavimosi su suinteresuotosiomis šalimis bendrieji principai ir būtiniausi standartai dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Skaidrumo registras
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?