Measúnuithe tionchair – Comhairliúcháin

Sula ndéantar tograí le haghaidh dlíthe nua, déanann an Coimisiún measúnuithe tionchair agus téann sé i gcomhairle ar bhonn forleathan le páirtithe leasmhara.

Agus tús á chur le hobair ar dhlí nó ar thionscnamh nua, is é an chéad rud a dhéanann an Coimisiún ná measúnú a dhéanamh ar an tionchar eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil trí bhíthin: ‘Measúnuithe tionchair’ trína ndéantar an méid seo a leanas:

 • caighdeán na dtograí beartais a fheabhsú trí dhualgas a chur ar fhorbróirí beartais an tionchar a bheadh ag an méid atá beartaithe acu a mheas
 • féachaint chuige go ndéantar anailís chomhtháite a sholáthar ar chostais agus ar thairbhí, agus ar na hiarmhairtí móra eacnamaíocha, sóisialta agus/nó comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ag tionscnaimh nua
 • féachaint chuige go mbaintear leas as saineolas inmheánach ábhartha, maille le rannpháirtíocht geallsealbhóirí
 • cúnamh a sholáthar chun go mbeidh tionscnaimh comhsheasmhach i réimsí beartais éagsúla
 • agus go mbeidh siad cuntasach agus follasach (foilsítear ar líne iad a luaithe a ghlactar an togra lena mbaineann siad).
 • a shoiléiriú an fáth a bhfuil gá le beart nó (gan beart ar bith) ar leibhéal an AE agus an fáth ar roghnaíodh freagairt ar leith.

Comhairliúcháin

Is é an príomhbhealach chun an fhianaise agus na tuairimí a bhailiú atá de dhíth chun tograí a dhéanamh a bheadh oiriúnach don AE ina bhfuil 28 tír ná trí chomhairliúcháin phoiblí a chur ar bun le geallsealbhóirí agus le páirtithe leasmhara, áit a ndéantar smaointe a thriail agus teacht ar chomhaontú.

Ag céimeanna éagsúla den nós imeachta reachtóireachta, ní mór don Choimisiún:

 • dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara amhail eagraíochtaí neamhrialtasacha, údaráis áitiúla, ionadaithe ar thionscail agus ‘na páirtithe sóisialta’ (ionadaithe ar cheardchumainn agus ar eagraíochtaí fostóirí);
 • dul i gcomhairle le Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (a dhéanann ionadaíocht ar eagraíochtaí socheacnamaíocha éagsúla san AE) agus le Coiste na Réigiún (ionadaithe ar údaráis áitiúla agus réigiúnacha);
 • tuairimí a lorg ó pharlaimintí agus ó rialtais náisiúnta.

Is féidir le daoine aonair, gnóthaí agus eagraíochtaí páirt a ghlacadh sa nós imeachta reachtach tríd an suíomh Gréasáin do na comhairliúcháin phoiblí freisin.

Le fógra ríomhphoist a fháil maidir le treochláir agus/nó comhairliúcháin phoiblí nua, liostáil leis an leathanach An Coimisiún i mbun oibre – Fógraí nó, más ionadaí thú thar ceann eagraíochta nó más duine féinfhostaithe thú a thugann faoi ghníomhaíochtaí a imríonn tionchar ar phróisis chinnteoireachta agus próisis déanta beartais institiúidí an AE, liostáil le Clár Trédhearcachta an AE.

Naisc mhóréilimh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
 • Measúnuithe tionchair a phleanáil (treochláir) English (en) hrvatski (hr)
 • Tuarascálacha ar mheasúnú tionchair English (en) hrvatski (hr)
 • Prionsabail ghinearálta agus íoschaighdeáin maidir le comhairliúchán páirtithe leasmhara dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Clár trédhearcachta български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?