Vaikutusten arvioinnit – Kuulemiset

Ennen kuin komissio tekee ehdotuksen uudeksi laiksi, se laatii siitä vaikutusten arvioinnin ja kuulee laajaa sidosryhmäpiiriä.

Kun komissio ryhtyy valmistelemaan uutta lakia, sen ensimmäinen tehtävä on arvioida lain mahdolliset taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ekologiset seuraukset. Tätä kutsutaan vaikutusten arvioinniksi . Arviointien tarkoituksena on

  • parantaa poliittisten ehdotusten laatua vastuullistamalla politiikan laatijat ehdotustensa vaikutusten arvioinnista
  • tuottaa kokonaisvaltainen analyysi uusien ehdotusten kustannuksista ja hyödyistä sekä suurimmista taloudellisista, yhteiskunnallisista ja/tai ekologisista seurauksista
  • varmistaa komission sisäisen asiantuntemuksen ja sidosryhmien palautteen yhdistäminen
  • auttaa pitämään ehdotukset yhdenmukaisina muiden politiikan alojen kanssa
  • varmistaa vastuunotto ja avoimuus (arvioinnit julkaistaan verkossa ehdotuksen hyväksymisen yhteydessä)
  • selittää, miksi EU-tason toiminta tai toimimatta jättäminen on tarpeen ja miksi tietty toimintatapa on valittu.

Kuulemiset

Sidosryhmille ja asianosaisille tahoille suunnatut julkiset kuulemiset ovat keskeinen tapa saada mielipiteitä ja palautetta, testata ideoita ja rakentaa yhteisymmärrystä, jotta ehdotus sopisi mahdollisimman hyvin kaikille 28 EU-maille.

Komission on lainsäädäntömenettelyn eri vaiheissa

  • kuultava kaikenlaisia sidosryhmiä kuten kansalaisjärjestöjä, paikallisia viranomaisia, elinkeinoelämää ja työmarkkinaosapuolia
  • kuultava Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa (joka edustaa EU:n eri sosioekonomisia organisaatioita) ja alueiden komiteaa (joka edustaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia)
  • pyydettävä lausunnot kansallisilta parlamenteilta ja hallituksilta.

Yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat osallistua kuulemismenettelyihin julkisten kuulemisten verkkosivuston kautta.

Jos haluat saada sähköpostitse ilmoitukset uusista toimintasuunnitelmista ja/tai julkisista kuulemisista, tilaa Komission työ -syöte. Jos edustat jotain organisaatiota tai olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja osallistut toimintaan, jolla pyritään vaikuttamaan EU:n toimielinten politiikkaan tai päätöksentekoon, rekisteröidy EU:n avoimuusrekisteriin.

Suositut linkit

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.