Mõjuhinnangud – Konsultatsioonid

Enne uue õigusakti kohta ettepaneku tegemist hindab komisjon selle võimalikku mõju ning konsulteerib põhjalikult huvitatud pooltega.

Alustades uue õigusakti või algatuse koostamist, hindab komisjon kõigepealt selle võimalikke majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid tagajärgi. Seda nimetatakse mõju hindamiseks ning sellega

 • parandatakse poliitiliste ettepanekute kvaliteeti, muutes poliitika kujundajad vastutavaks oma ettepanekute mõju hindamise eest;
 • tagatakse uute algatustega seotud kulude ja tulude ning samuti märkimisväärse majandusliku, sotsiaalse ja/või keskkonnamõju integreeritud analüüs;
 • tagatakse asjakohase komisjonisisese oskusteabe ning sidusrühmade panuse ühendamine;
 • aidatakse algatused viia kooskõlla muude poliitikavaldkondadega;
 • tagatakse nii vastutus kui ka läbipaistvus (mõjuhinnangud avaldatakse Internetis , kui nendega seotud ettepanek on vastu võetud);
 • selgitatakse, miks ELi tasandil meede on (või ei ole) vajalik ja miks on valitud konkreetne teguviis.

Konsultatsioonid

Konsulteerimine sidusrühmade ja huvitatud pooltega on peamine viis koguda tõendusmaterjali ja arvamusi, mis on vajalikud kõigi 28 liikmesriigi jaoks sobiva ettepaneku tegemiseks, uute ideede katsetamiseks ning üksmeelele jõudmiseks.

Õigusloome protsessi eri etappides peab komisjon

 • konsulteerima huvitatud pooltega, nagu valitsusväliste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste, tööstusharu esindajate ja sotsiaalpartneritega (ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide esindajad);
 • konsulteerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kes esindab eri sotsiaal-majanduslikke organisatsioone ELis) ning Regioonide Komiteega (kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad);
 • küsima liikmesriikide parlamentide ja valitsuste arvamust.

Eraisikud, ettevõtjad ja organisatsioonid saavad konsultatsioonides osaleda üldsusega konsulteerimise veebisaidi kaudu.

Uute tegevuskavade ja/või avalike konsultatsioonide kohta e-posti vahendusel teadete saamiseks tellige Euroopa Komisjoni töö – teated või kui esindate ELi institutsioonide poliitikat ja otsustusprotsesse mõjutavat organisatsiooni või olete samalaadne füüsilisest isikust ettevõtja, siis registreeruge ELi läbipaistvusregistris.

Lingid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
 • Kavandatud mõjuhindamised (tegevuskavad) English (en) hrvatski (hr)
 • Mõju hindamise aruanded English (en) hrvatski (hr)
 • Üldpõhimõtted ja miinimumnõuded konsulteerimisel huvitatud pooltega dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Läbipaistvusregister
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?