Konsekvensanalyser – Høringer

Inden Kommissionen fremsætter forslag om ny love, gennemfører den i vidt omfang konsekvensanalyser og høringer af interesserede parter.

Når Kommissionen begynder sit arbejder på en ny lov eller et nyt inititiv, er første skridt at vurdere de mulige økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser gennem "konsekvensanalyser" . Disse:

  • forbedrer kvaliteten af forslag til politiske tiltag ved at forpligte beslutningstagerne til at vurdere konsekvenserne af deres forslag
  • sørger for en integreret analyse af det nye initiativs omkostninger og fordele samt væsentlige økonomiske, sociale og/eller miljømæssige konsekvenser
  • sikrer, at relevant intern ekspertise går hånd i hånd med input fra stakeholderne
  • medvirker til at gøre initiativerne overensstemmende på tværs af politikområder
  • er både ansvarlige og gennemskuelige (de offentliggøres online , når det forslag, de vedrører, er blevet vedtaget)
  • tydeliggør, hvorfor (eller hvorfor ikke) der er behov for handling på EU-plan, og hvorfor man har valgt den specifikke løsning.

Høringer

Offentlige høringer af stakeholdere og interesserede parter er det primære redskab til at indsamle den dokumentation og de holdninger, der er nødvendige for at udarbejde forslag, der passer til et EU bestående af 28 medlemslande, teste idéer og skabe enighed.

Kommissionen skal i flere forskellige faser af lovgivningsproceduren:

  • høre interesserede parter såsom ikke-statslige organisationer, lokale myndigheder, repræsentanter fra industrien og "arbejdsmarkedets parter" (repræsentanter fra fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer)
  • høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (som repræsenterer forskellige erhvervs- og interesseorganisationer i EU) og Regionsudvalget (som repræsenterer lokale og regionale myndigheder)
  • sørge for at få udtalelser fra de nationale parlamenter og regeringer.

Enkeltpersoner, virksomheder og organisationer kan deltage i høringsproceduren på webstedet Offentlige høringer.

For at modtage e-mails med nye køreplaner og/eller offentlige høringer kan du tilmelde dig Sådan arbejder Kommissionen – Meddelelser, eller hvis du repræsenterer en organisation eller er selvstændig og udfører aktiviteter, der påvirker politik- og beslutningsprocesserne i EU-institutionerne, kan du tilmelde dig EU's Åbenhedsregister.

Populære links

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?