Posuzování dopadů – Konzultace

Před tím, než Komise předloží návrh nového právního předpisu, provádí posouzení jeho případných dopadů a konzultuje problematiku se zainteresovanými stranami.

Prvním krokem při přípravě nového legislativního návrhu nebo iniciativy je posouzení jejich případného ekonomického, sociálního a environmentálního dopadu. Toto posouzení dopadů :

 • zvyšuje kvalitu návrhů – navrhovatelé jsou odpovědni za to, jaký dopad bude návrh mít
 • obnáší komplexní analýzu nákladů a přínosů, včetně významných ekonomických, sociálních či environmentálních dopadů
 • zaručuje, že je vždy využita interní odborná kapacita a vzat v úvahu názor zainteresovaných stran
 • pomáhá docílit toho, že iniciativy Komise jsou soudržné napříč politickými oblastmi
 • je transparentní (zveřejňuje se online v okamžiku, kdy je přijat návrh, jehož se týká)
 • ujasňuje, proč je či není nutné přijímat opatření na úrovni EU a proč byl zvolen daný postup.

Konzultace

Veřejné konzultace se zainteresovanými stranami jsou hlavním zdrojem podkladů a podnětů potřebných k tvorbě kvalitních návrhů, které mají být přijaty 28 zeměmi. Pomáhají testovat různá řešení a hledat konsenzus.

V různých fázích legislativního postupu musí Komise:

 • konzultovat zainteresované strany, jako jsou nevládní organizace, orgány místní samosprávy, zástupci průmyslových odvětví a sociální partneři (zástupce odborů a zaměstnaneckých organizací)
 • konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor (zastupující různé evropské organizace z hospodářské a sociální sféry) a Výbor regionů (zastupující místní a regionální orgány)
 • vzít v úvahu stanoviska vnitrostátních parlamentů a vlád.

Občané a zástupci podniků a organizací se mohou do tohoto procesu zapojit v rámci veřejných konzultací, které mají vlastní internetovou stránku.

Pokud chcete být e-mailem upozorňováni na nové iniciativy nebo veřejné konzultace, přihlaste se k odběru zpráv ze stránek „Činnost Komise – Oznámení“. Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na politiku a rozhodovací proces v orgánech a institucích EU, zaregistrujte se v rejstříku transparentnosti EU.

Oblíbené odkazy

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
 • Plánovaná posouzení dopadů (roadmaps) English (en) hrvatski (hr)
 • Zprávy o posouzení dopadů English (en) hrvatski (hr)
 • Všeobecné zásady a minimální požadavky týkající se konzultací zainteresovaných stran dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Rejstřík transparentnosti
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?