Оценки на въздействието – Консултации

Преди да излезе с предложения за нови закони, Комисията извършва оценки на въздействието и се допитва до широк кръг от заинтересовани лица.

Когато започне работа по нови закони или инициативи, Комисията най-напред оценява потенциалните икономически, социални и екологични последици от тях чрез „оценки на въздействието“ , които:

 • подобряват качеството на предложенията за политики, тъй като техните създатели носят отговорност за оценяването на това, което предлагат;
 • предоставят комплексен анализ на разходите, ползите и основните икономически, социални и/или екологичните последствия, произтичащи от новите инициативи;
 • гарантират, че се използва адекватен вътрешноведомствен експертен опит в съчетание с принос от страна на заинтересованите лица;
 • помагат за последователни инициативи във всички области от политиката;
 • са едновременно проследими и прозрачни (публикуват се онлайн след приемането на свързаните с тях предложения);
 • изясняват защо (не) са необходими действия на равнище ЕС и защо е бил избран даден подход.

Консултации

Обществените консултации със заинтересованите лица са основният начин за събиране на доказателствата и мненията, необходими за изпробване на идеи, изграждане на консенсус и изготвяне на предложения, подходящи за Съюз от 28 различни държави.

На различни етапи от законодателната процедура Комисията трябва:

 • да се консултира със заинтересованите страни, като например неправителствени организации, местни органи, представители на промишлеността и „социални партньори“ (представители на профсъюзи и организации на работодатели);
 • да се консултира с Европейския икономически и социален комитет (представляващ различни социално-икономически организации в ЕС) и Комитета на регионите (представляващ местни и регионални власти);
 • да потърси мнението на парламентите и правителствата на страните от Съюза.

Граждани, предприятия и организации могат да участват в процедурата на консултация чрез уебсайта за обществени консултации.

За да получавате известия по електронната поща за нови пътни карти и/или обществени консултации, регистрирайте се в Комисията в действие — Известия или, ако представлявате организация или самостоятелно заето лице, което извършва дейности, влияещи върху процесите на изготвяне на политики и вземане на решения в институциите на ЕС, в Регистъра за прозрачност на ЕС.

Популярни връзки

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
 • Планирани оценки на въздействието (пътни карти) English (en) hrvatski (hr)
 • Доклади за оценка на въздействието English (en) hrvatski (hr)
 • Общи принципи и минимални стандарти за консултация на заинтересованите страни dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Регистър за прозрачност
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?