Europese Commissie aan het werk

De Europese Commissie behartigt de belangen van de EU als geheel. Zij doet voorstellen voor nieuwe wetgeving aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, en waakt erover dat het EU-recht door de EU-landen correct wordt toegepast.

Met het woord "Commissie" worden zowel de 28 commissarissen als de instelling in haar geheel bedoeld.

De Commissie heeft het initiatiefrecht: zij kan wetgeving voorstellen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU (de ministers van de EU-landen). Meestal doet de Commissie voorstellen op grond van verplichtingen uit de EU-verdragen of omdat een EU-instelling, EU-land of belanghebbende haar vraagt om op te treden. Sinds april 2012 kunnen ook EU-burgers aan de Commissie vragen om nieuwe wetgeving voor te stellen ("Europees burgerinitiatief").

Voordat de Commissie een voorstel indient, houdt zij een brede raadpleging om rekening te houden met de standpunten van belanghebbenden. Over het algemeen wordt samen met een voorstel een beoordeling van de potentiële economische, sociale en milieueffecten gepubliceerd.

Vanwege het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel mag de EU alleen wetgeving maken als maatregelen efficiënter zijn op EU-niveau dan op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau, en slechts in de mate waarin nodig om de afgesproken doelstellingen te verwezenlijken.

Zodra EU-wetgeving is aangenomen, zorgt de Commissie ervoor dat de EU-landen deze correct toepassen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?