Rad Europske Komisije

Europska komisija zastupa interese čitavog EU-a. Komisija predlaže novo zakonodavstvo Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije te osigurava da se propisi EU-a ispravno provode u državama članicama.

Pojam „Komisija” odnosi se na 28 povjerenika kao i na samu instituciju u širem smislu.

Komisija ima pravo inicijative na temelju kojega predlaže propise na usvajanje Europskom parlamentu i Vijeću EU-a (ministri država članica). U većini slučajeva Komisija daje prijedloge kako bi ispunila svoje obveze sukladno ugovorima EU-a ili je njezino djelovanje zatražila druga institucija EU-a, zemlja ili dionik. Od travnja 2012. građani EU-a mogu pozvati Komisiju da predloži propise (Europska građanska inicijativa).

Prije davanja prijedloga Komisija provodi opširna savjetovanja kako bi se uzela u obzir stajališta dionika. Procjena se gospodarskog, socijalnog i ekološkog učinka određenog zakonodavnog akta u načelu objavljuje zajedno sa samim prijedlogom.

Pod načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti podrazumijeva se donošenje zakonodavnih akata na razini EU-a samo kada je takvo djelovanje učinkovitije od djelovanja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te da mjere EU-a ne prelaze one koje su potrebne za ostvarivanje dogovorenih ciljeva.

Kada je zakonodavni akt EU-a donesen, Komisija osigurava da se taj akt ispravno primjenjuje u svim državama članicama EU-a.

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 
See also
Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?