Navigatsioonitee

Euroopa Komisjoni töö

Euroopa Komisjon esindab ELi kui terviku huve. Ta esitab Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ettepanekuid uute õigusaktide kohta ning tagab, et liikmesriigid kohaldavad ELi õigust nõuetekohaselt.

Termin „komisjon” viitab nii komisjoni 28 liikmele ehk volinikule kui ka institutsioonile laiemalt.

Komisjonil on algatusõigus teha Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule (liikmesriikide ministrid) ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks. Enamikul juhtudel teeb komisjon ettepanekuid, et täita oma ELi aluslepingutest tulenevaid kohustusi või kuna mõni muu ELi institutsioon, liikmesriik või sidusrühm on palunud tal meetmeid võtta. Alates 2012. aasta aprillist võivad ka ELi kodanikud kutsuda komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut (Euroopa kodanikualgatus).

Enne ettepanekute tegemist korraldab komisjon ulatusliku konsulteerimise, et oleks võimalik võtta arvesse ka sidusrühmade seisukohti. Üldjuhul avaldatakse koos ettepanekuga ka asjaomase õigusakti võimaliku majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju hinnang.

Subsidiaarsuse danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenskaja proportsionaalsuse danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenskapõhimõtted tähendavad, et EL võib anda välja õigusakte ainult juhul, kui ELi tasandi meetmed on tõhusamad kui riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi meetmed ning selgi juhul ei tohi meede ületada kokkulepitud eesmärkide saavutamiseks vajalikku.

Kui ELi õigusakt on vastu võetud, peab komisjon tagama selle nõuetekohase rakendamise ELi liikmesriikides.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?